До края на септември фирмите могат да коригират годишните си декларации за 2016 г.  

230 фирми от Ловешка област са посочили в балансите си касова наличност над 100 хил. лв.

Радосвета Коева НАП

Случаите на липсващи пари в касите на фирми, които според счетоводните данни би трябвало да са налични, стават все повече в хода  на започналите  преди 2 седмици 550 проверки на Национална агенция за приходите. В Ловешкия офис на НАП текат 24 такива проверки, от които 6 са на фирми, посочили в баланса си касова наличност над 1 млн. лв.

Данните от счетоводните баланси на хиляди юридически лица сочат, че имат голяма сума пари в брой. Инспекторите на НАП проверяват дали  търговските дружества  и нестопанските организации не са извършили скрито разпределение на печалба. Според данните, които сами са подали в НАП, 1 289 от фирмите имат в касите си по над 1 милион лева в брой. Над 10 000 са дружествата с налични пари в брой над 100 000 лв.

До края на септември фирмите, които са извършили  скрито разпределение на печалба имат възможност законно да подадат коригиращи декларации за 2016 г., посочват от НАП.

193 фирми от Ловешкия регион,  в чиито счетоводен баланс за 2016 г. са посочени касови наличности в значителен размер, получиха и индивидуални електронни писма за възможността да подадат коригиращи декларации до края на месеца, в случай че към настоящия момент посочената във финансовия отчет като касова наличност сума не е реално налична и липсват доказателства за разходване на паричните средства или други  обстоятелства, обуславящи причините за тяхната фактическа липса. Възползвайки се от законовата възможност за корекция, те ще могат да декларират скритото разпределение на печалбата, с което да избегнат имуществената санкция в размер 20 на сто от средствата, представляващи скрито разпределение на печалба.

В началото на октомври спрямо компаниите нарушители ще бъдат възложени нови проверки и ревизии, допълват от НАП.

Проверките на НАП потвърждават, че в масовия случай става въпрос за чисто счетоводно изписване на средства от касата в полза на съдружници за разходи, които не са свързани с дейността на дружеството – например скъпи командировки до екзотични държави, ползване на чужди активи за лични нужди на акционерите и други подобни. Подозренията на данъчните се засилват и от факта, че в момента съществува забрана за разплащания в брой над 10 000 лв.

Ако при проверките бъдат открити данъчни и осигурителни нарушения, ще започнат ревизии, за да бъдат установени неплатените данъци и осигурителни вноски за последните пет години с пълната строгост на закона, предупреждават от НАП.

От офиса на НАП в Ловеч отново напомнят, че за първи път от тази година гражданите и фирмите, които са открили грешки в подадените от тях годишни данъчни декларации могат да ги коригират до 30 септември без да търпят законови санкции за невярно декларирани данни.

 

Сподели с:


Вашият коментар