Центърът за развитие на човешките ресурси сключи договор с ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ за финансиране на проекта „Предприемачеството е важно“ по Програма „Еразъм+“ на ЕС. Гимназията е координиращата организация, а партньорите са средни училища от Австрия, Гърция, Италия, Румъния и Португалия. Срокът за изпълнение на проекта е двугодишен.

Съвременната реалност ясно демонстрира, че настоящите ученици ще имат професии, които не съществуват в момента. Много от тях дори ще създадат нови работни места. Ето защо, това Стратегическо партньорство вярва, че предприемачеството, както подсказва заглавието на проекта, има решаващо значение като ключова компетентност за учене през целия живот.

Основната цел на Партньорството е да развие предприемаческите умения на учениците като противодействие на младежката безработица и да осигури подкрепа за по-малко стресиращия им преход към зрялата възраст. Проектните екипи планират да включат целевите групи в редица предизвикателни дейности със смесена реалност (физическа, виртуална и добавена), за да се изградят необходимите компетентности на учениците за бъдещото им професионално развитие.

Сподели с:


Вашият коментар