Павлин Иванов

На 15.11.2019 е публикувана обява за обществено обсъждане, инициирана от кмета на община Ловеч. Обсъждането е по темата за определяне на Такса битови отпадъци и нейния размер. Много важна тема, по която администрацията не намира за нужно да говори.

ПОКАНА за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци в Община Ловеч
Обсъждането ще се проведе на 16.12.2019 г. от 17.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Ловеч

Проектът за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци в Община Ловеч, ведно с мотивите са публикувани на интернет страницата на Община Ловеч и са на разположение на заинтересованите лица в ЦУИГ на Община Ловеч. ул.’Търговска“ №22.

Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА становища по проекта се приемат до 18.11.2019 г. до 14 ч. в ЦУИГ или на електронен адрес: kmet@lovech.bg

За допълнителна информация, справки и въпроси на тел. 068/688 301

Мотиви към проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци в Община Ловеч, изтегли от ТУК

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч

 

Файлове:

Уведомление Уведомление

Проект на Наредба Проект на Наредба

Проект за определяне размера на такса за битови отпадъци за 2020 г. Проект за определяне размера на такса за битови отпадъци за 2020 г.

Формуляр за частична предварит. оценка на въздействието Формуляр за частична предварит. оценка на въздействието

Сподели с:


Вашият коментар