Прочетено331пъти

Шестдесет и второто заседание на Общинския съвет в Ловеч се свиква на 25 април /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Това обяви на 28.03.2019 г. председателят на ОбС Петър Цолов, позовавайки се на чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Проекто-дневният ред засега включва следните точки:

1. Отчет за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги през 2018 година.

2. План за развитие на социалните услуги през 2020 година.

3. Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ловеч и за изразходваните от бюджета средства през 2018 година.

4. Определяне на наемни цени на общинските пасища, мери и ливади при отдаването им под наем за стопанската 2019/2020 година.

5. Поставяне на информационна табела относно произхода и значението на скулптурата до Районен съд-Ловеч.

6. Отчет за дейността и проблемите на с. Соколово.

7. Отчет за дейността и проблемите на с. Сливек.

8. Отчет за дейността и проблемите на с. Умаревци.

9. Отчет за дейността и проблемите на с. Хлевене.

Заседания на комисиите са на 16 и 17 април, председателският съвет е на 11 април от 16,00 ч. Материалите се приемат до 11 април до обяд.

Сподели с:


Вашият коментар