Ученици от III клас  в ОУ „Проф. Димитър Димов”, ресурсни учители и доброволци от Центъра за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”  проведоха символично пътешествие  в света на изобразителното изкуство в Художествена галерия – Вароша. Инициативата беше заключителна от проекта „Пазители на културното наследство” на Сдружение „Мисия. Иновации.Гражданство – МИГ”, финансиран по програма Младежки дейности на Община Ловеч.

В началото на събитието главен  уредник  Галя Герганова запозна малките възпитаници и доброволци с творбите на ловешките художници от  ,,Есенен салон”, както и с жанровете живопис, рисунка, скулптура и приложни изкуства.

След това, учениците  бяха  разпределени в тимове по 4-ма за игра „Познаваме ли българските художници?”. Всеки екип посети определени постове, на който доброволците и ресурсните учители ги запознаваха с  живота и творчеството на известни ловешки художници като Яким Банчев,  Борис Данков, Кица Маркова, Петкан Наков, Найден Найденов, проф. Теофан Сокеров и други.   Състезателите трябваше да отговорят на любопитни въпроси, свързани  с наученото по  време на дейности от  проекта. За всеки верен отговор състезателите получаваха печат въру предварително подготвената за целта карта.

Вторият кръг от състезанието включваше редене на пъзели за най-кратко време. Пред всеки отбор имаше по няколко пъзела от картини на известени майстори.

Проектът „Пазители на културното наследство” се проведе в рамките на десет месеца.  Той включване различни лекции, в които учениците се запознаваха с творбите на български художници. През времето на реализиране на дейностите,  децата бяха подпомагани от модератори – доброволците от  Център за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” гр. Ловеч.

Тъй като инициативата се проведе в навечерието на 16 ноември – Международен ден на толерантността, в края всички участници  отправиха своите послания за доброто и толерантността.

     Организаторите смятат, че чрез изкуството учениците  развиват творческият си дух, създават нови приятелства и контакти, научават се да работят в екип и да експериментират. Проектът има силен психологически ефект върху децата – изкуството им помага да се изразяват свободно в спокойна и приятелска атмосфера. В една различна и интересна среда да изградят социални умения и любов към изобразителното изкуство.

Сподели с:


Вашият коментар