Павлин Иванов

Избирателна активност в община Ловеч към 17.30 ч. е 34 % или 14 700 души са гласували до момента. Припомням, че миналата седмица, по същото време тя е била 41%, т.е. 17 348 човека са упражнили правото си на глас. През 2015 г., измерването е било към 16.00 ч. и тогава избирателната активност в община Ловеч вече е била 42.87%.

Според ОИК Ловеч, хората с право на глас в община Ловеч за днешния балотаж са 42 683. За кмет ще бъде определен кандидатът получил повече гласове от опонента си.

Към момента има 1 нов сигнал, в който г-н Кючуков твърди, че в с. Хлевене Иван Ненков транспортира хора да гласуват и ги агитира. Ето самият сигнал и решението на ОИК Ловеч:

„Постъпил е сигнал с вх. № 239/03.11.2019 г., 15.47 часа, препратен от Началника на РУ на МВР Ловеч. В приложената телеграма се посочва, че на 03.11.2019 г. в 14.55 часа на открита телефонна линия 02/982 22 32 в Ситуационен център МВР е постъпил сигнал от г-н Кючуков с посочен в сигнала телефонен номер. Твърди се, че в с. Хлевене, община Ловеч, член на избирателната комисия в избирателна секция в кметството – Иван Ненков, напуска мястото на изборите, транспортира с личния си автомобил „Шкода“, сива на цвят, хора да гласуват и ги агитира.

ОИК Ловеч извърши проверка на място в избирателната секция № 111800063 в с. Хлевене. Представен е доклад от трима членове на ОИК Ловеч, предложени от различни партии и коалиции. Приложени са и обяснения от членовете на комисията. Наред с това е осъществена връзка в телефонен разговор и с лицето, подало сигнала. ОИК Ловеч установи, че Иван Ненков е секретар на СИК № 111800063. Установи се, че лицето е напускало територията на избирателната секция еднократно като по негови обяснения и обясненията на всички членове на СИК е помогнал възрастен и във влошено здравословно състояние избирател да се придвижи до сградата, в която се помещава избирателната секция. Членовете са категорични, че се касае за еднократен акт от страна на посоченото лице като членът на СИК не е придружавал лицето при гласуването. Те не са забелязали агитация от негова страна. Самата оказана помощ е по молба на съпругата на лицето, отправена пред членовете на СИК и се е изразявала в транспортиране до сградата на изборното помещение, а не за извършване на действия за гласуване.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан Сигнал с вх. № 239/03.11.2019 г., 15.47 ч., препратен от Началника на РУ на МВР Ловеч.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 03.11.2019 в 17:18 часа“

Сподели с:


Вашият коментар