С настъпване на зимния сезон се повишава рискът от заразяване с Грип и остри   респираторни инфекции, причинени от различни вируси, напомнят от РЗИ Ловеч.

Основно средство за предпазване от грип и свързаните с него усложнения и преждевременна смърт е сезонната профилактика с грипни ваксини.

Съвременните грипни ваксини са четирикомпонентни и съдържат по един антигенен представител на подтиповете A(H3N2) и A(H1N1) на грипните вируси от тип А и по един антигенен представител на двете генетични линии на грипния вирус В. Съществуват и трикомпонентни грипни ваксини, които съдържат по един антигенен представител на подтиповете A(H3N2) и A(H1N1) на грипните вируси от тип А и един –от грипния вирус В. Съставът на ваксиналните щамове ежегодно се актуализира от експертна група към СЗО в съответствие с данните от вирусологичния надзор в целия свят.

 

Подлежащи на имунизация:

1.Лица с повишен медицински риск

  • Възрастни над 65г.
  • Възрастни и деца с хронични заболявания – сърдечно-съдови, белодробни, метаболитни, имуносупресирани;
  1. Лица в контакт с високорискови групи:
  • Медицински персонал, персонал в медико-социални домове и др.
  1. Здрави лица, чиито професии са свързани с повишен брой контакти – лица в организирани колективи, ученици,  студенти, лица живеещи в общежития, посещаващи детски заведения и др;

 

Лица, които не трябва да се имунизират:

  1. Хора с доказана алергия към яйчен белтък или други компоненти на ваксините;
  2. Лица с остри фебрилни заболявания;

 

Грипните ваксини са препоръчителни за ежегодна имунизация в предепидемичния сезон (месеците септември- ноември).

С приемането с Решение № 6 от 10 януари 2019 г. на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г. е дадена възможност за безплатно провеждане на имунизации срещу сезонен грип на лица над 65- годишна възраст, с цел повишаване обхвата и намаляване на заболяемостта сред целевата група.

Ваксините се прилагат инжекционно в дози, зависещи от възрастта на пациента, като преди прилагане на ваксината лекарят трябва внимателно да се запознае с описаните в листовката указания на производителя.

Сподели с:


Вашият коментар