28 проби води-питейни от централни водоизточници от: с. Български Извор, с. Галата, с. Глогово, с. Гложене, с. Градежница, с. Рибарица, гр. Тетевен – по изследваните микробиологични и химични показатели пробите води-питейни съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

21 проби вода от плувни басейни от: гр. Априлци, с. Орешак, с. Патрешко, с. Рибарица, с. Бели Осъм – по изследваните микробиологични и химични показатели  пробите вода от плувен басейн съответстват на изискванията на „Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка”.

Сподели с:


Вашият коментар