Ръководството на Община Ловеч публикува документ, наречен ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019 Г.

В пълния отчет се посочва, че  са привлечени реални инвестиции, а безработицата е спаднала под 5% и е по-ниска от средната в страната. Подобрено е състоянието на общинската улична мрежа, входовете на града, реновирани са много училища и детски градини, въведени са мерки за енергийна ефективност и са санирани училища, детски градини, жилищни блокове.  Ловеч сега има един изцяло обновен градски център, не са забравени и улиците по кварталите и общинските пътища, които бяха в особено тежко състояние. Обогатени са мерките за социално слабите и нуждаещите се от помощ чрез разширяване на социалните услуги. Изградена е устойчива зелената система, полагат се усилия и за чистота на въздуха. Наблюдава се видимо възраждане на културните институции като театъра, читалищата, музеите, библиотеката. Повишена е ефективността на администрация за гражданите и бизнеса чрез нови услуги и развитие на вече съществуващите. Поредица международни инициативи създават устойчиви партньорства и популяризират Ловеч у нас и по света.

Целият документ, който е 69 страници, може да се прочете ТУК

Сподели с:


Вашият коментар