Павлин Иванов

Кандидатът за общински съветник от ПП ГЕРБ Петър Цолов, като ръководител на предизборния щаб на партията за местните избори през 2019 г., на 7.10.2019 г. е подал 3 сигнала до Общинската избирателна комисия в Ловеч за нарушения на Изборния кодекс от страна на ВМРО и БСП за България.

Сигналите касаят единствено размера на задължителният текст „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ на предизборните агитационни материали, в един от случаите и липсата на такъв в другите два случая.

В първият сигнал, Цолов излага в жалбата си, че в гр. Ловеч, на бул. България 11, до сградата на Сити Център, е поставен билборд, представящ кандидатите за кмет и общински съветници на ВМРО за Община Ловеч, което счита, че е в нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 от ИК, информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление заема площ, много по-малка от законово изискуемите 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал, което представлява нарушение на изискването на чл. 183, ал. 1 от ИК. Към жалбата е приложен и снимков материал.

Извършена е проверка на място от представители на ОИК Ловеч от различни политически партии и коалиции – Валентина Недялкова – председател на ОИК Ловеч, Десислав Гецов – член на ОИК Ловеч и Таня Георгиева – член на ОИК Ловеч. Те представиха доклад, с приложен снимков материал. От представените снимки е видно, че  на  билборда е посочено в долната част по средата „купуването и продаването на гласове е престъпление“, който надпис е на обособено поле на бял фон. Билбордът е с размери 381, 60 см. /широчина/, 228,7 см /височина/. Обособеното поле, в което е поставен надписа „купуването и продаването на гласове е престъпление“ е с размери 381,6 см /широчина/ и 8,00 см /височина/.  Посоченото е нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК. Съгласно чл. 186, ал. 1 от ИК Кметът на общината по решение на ОИК при необходимост със съдействие на органите на Министерство на вътрешните работи премахва или изземва агитационните материали, поставени в нарушение на кодекса.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия – Ловеч

Р Е Ш И :

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс, а именно поставен агитационен материал, представляващ билборд, представящ кандидатите за кмет и общински съветници на ВМРО за Община Ловеч, находящ се в гр. Ловеч, на бул. България 11, до сградата на Сити Център,  като на описаният агитационен материал информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление заема площ, много по-малка от законово изискуемите 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал, което представлява нарушение на изискването на чл. 183, ал. 1 от ИК.

УКАЗВА на Кмета на Община Ловеч да премахне описания агитационен материал, представляващ билборд представящ кандидатите за кмет и общински съветници на ВМРО за Община Ловеч находящ се в гр. Ловеч, на бул. България 11, до сградата на Сити Център.

При необходимост Кмета на Община Ловеч да премахне агитационния материал със съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Ето текста на жалбите и решенията на ОИК Ловеч по другите две жалби:

Постъпила е Жалба с вх. № 77/08.10.2019 г., 14.15 ч., по общия входящ регистър на ОИК Ловеч, подадена от Петър Цолов Николов като ръководител на предизборния щаб на ПП „ГЕРБ“ за местните избори през 2019 г. В жалбата се излага, че в гр. Ловеч, на бул. „Мизия“ между  ПГМЕТ /Бензиностанция „Лукойл“/ по посока на движение към центъра на град Ловеч /Бензиностанция „Петрол“/ срещу паркинга на магазин „Т Маркет“ и Кръговото движение /“Салито“/, по посока на движение към центъра на гр. Ловеч, е поставен билборд, представящ кандидата за кмет, регистриран от ПП БСП за община Ловеч, което счита, че е в нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 от ИК, информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, не е отбелязана на агитационния материал. Наред с посоченото, на агитационния материал невярно е посочено, че Радина Банкова е независим кандидат, никъде не се сочи като издател на материала БСП, нито изобщо кой е издателя на материала, което представлява нарушение на изискването на чл. 183, ал. 1 от ИК. Към жалбата е приложен и снимков материал.

Извършена е проверка на място от представители на ОИК Ловеч от различни политически партии и коалиции – Валентина Недялкова – председател на ОИК Ловеч, Десислав Гецов – член на ОИК Ловеч и Таня Георгиева – член на ОИК Ловеч. Те представиха доклад, с приложен снимков материал. От представените снимки е видно, че върху билборд, поставен в гр. Ловеч, на бул. „Мизия“ между  ПГМЕТ /Бензиностанция „Лукойл“/ по посока на движение към центъра на град Ловеч /Бензиностанция „Петрол“/ срещу паркинга на магазин „Т Маркет“, е изобразен кандидата за кмет на Община Ловеч, издигнат от коалиция от партии „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. На билборда няма информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. Посоченото е нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК. На следващо място, на билборда не е отбелязано от чие име се издава, а напротив записано е „независим кандидат за кмет на Община Ловеч“.Съгласно чл. 183, ал. 1, изр. второ на ИК „на всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава“. Посоченото представлява нарушение на чл. 183, ал. 1, изр. второ на ИК. Съгласно чл. 186, ал. 1 от ИК Кметът на общината по решение на ОИК при необходимост със съдействие на органите на Министерство на вътрешните работи премахва или изземва агитационните материали, поставени в нарушение на кодекса.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия – Ловеч

Р Е Ш И :

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, а именно на поставен агитационен материал, представляващ билборд с лика на Радина Банкова, разположен на зелената площ, находяща се бул. „Мизия“ между  ПГМЕТ /Бензиностанция „Лукойл“/ по посока на движение към центъра на град Ловеч /Бензиностанция „Петрол“/ срещу паркинга на магазин „Т Маркет“,  като на описаният агитационен материал не е посочено от чие име се издава, както и липсва информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията трябва да заема не по-малко от десет на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположена в обособено поле.

УКАЗВА на Кмета на Община Ловеч да премахне описания агитационен материал, представляващ билборд с лика на Радина Банкова, разположен на зелената площ, находяща се в гр. Ловеч, на бул. „Мизия“ между  ПГМЕТ /Бензиностанция „Лукойл“/ по посока на движение към центъра на град Ловеч /Бензиностанция „Петрол“/ срещу паркинга на магазин „Т Маркет“, в който не е посочено от чие име се издава, както и липсва информация че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията трябва да заема не по-малко от десет на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположена в обособено поле.

При необходимост Кмета на Община Ловеч да премахне агитационния материал със съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Постъпила е Жалба с вх. № 75/08.10.2019 г., 14.15 ч., по общия входящ регистър на РИК Ловеч, подадена от Петър Цолов Николов като ръководител на предизборния щаб на ПП „ГЕРБ“ за местните избори през 2019 г. В жалбата се излага, че в гр. Ловеч, на ул. „Съйко Съев“ в зелената площ между Болницата и РЗИ, в посока на движение към центъра на гр. Ловеч е поставен билборд, представящ кандидата за кмет, регистриран от ПП БСП за община Ловеч, което счита, че е в нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 от ИК, информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, не е отбелязана на агитационния материал. Наред с посоченото, на агитационния материал невярно е посочено, че Радина Банкова е независим кандидат, никъде не се сочи като издател на материала БСП, нито изобщо кой е издателя на материала, което представлява нарушение на изискването на чл. 183, ал. 1 от ИК. Към жалбата е приложен и снимков материал.

Извършена е проверка на място от представители на ОИК Ловеч от различни политически партии и коалиции – Валентина Недялкова, Десислав Гецов и Таня Георгиева. Те представиха доклад, с приложен снимков материал. От представените снимки е видно, че върху билборд, поставен в зелена площ непосредствено пред МБАЛ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“АД на ул. „Доктор Съйко Съев“ от дясно в посока на движение към центъра на града, е изобразен кандидата за кмет на Община Ловеч, издигнат от коалиция от партии „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. На билборда няма информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. Посоченото е нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК. На следващо място, на билборда не е отбелязано от чие име се издава, а напротив записано е „независим кандидат за кмет на Община Ловеч“.Съгласно чл. 183, ал. 1, изр. Второ на ИК „на всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава“. Посоченото представлява нарушение на чл. 183, ал. 1, изр. Второ на ИК. Съгласно чл. 186, ал. 1 от ИК Кметът на общината по решение на ОИК при необходимост със съдействие на органите на Министерство на вътрешните работи премахва или изземва агитационните материали, поставени в нарушение на кодекса.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия – Ловеч

Р Е Ш И :

УКАЗВА на Кмета на Община Ловеч да премахне агитационен материал, представляващ билборд с лика на Радина Банкова, разположен на зелената площ, находяща се на ул. „Доктор Съйко Съев“, пред сградата на „МБАЛ – ПРОФ Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“АД  поради нарушение на чл. 183, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс като на описаният агитационен материал не е посочено от чие име се издава, както и липсва информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията трябва да заема не по-малко от десет на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположена в обособено поле.

При необходимост Кмета на Община Ловеч да премахне агитационния материал със съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Сподели с:


Вашият коментар