Павлин Иванов

Нови две жалби са постъпили в ОИК Ловеч от кандидати за общински съветници, относно съмнения за некоректно отчетени гласове от преференциите. Припомням, че на първи тур в Местни избори 2019, на който се избираха и членовете на Общински съвет Ловеч, секционните избирателни комисии и ОИК отчетоха огромно количество недействителни бюлетини.

Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9 от протоколите на СИК) са 3 372 броя. Небивало голям брой!

След като кандидатът от ПП ГЕРБ Иван Иванов подаде жалба за това, че е гласувал с преференция за себе си, а в протоколите не я е видял отразена, жалби подадоха и независимият кандидат Цветослава Банева и Татяна Тодорова от ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“

Всички жалби са срещу Решение № 189-МИ на Общинската избирателна комисия, общ. Ловеч, обл. Ловеч, за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници от 28.10.2019 г.

До момента, решение на ОИК Ловеч има единствено по жалбата на Банева и то е:

„ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 224/01.11.2019 г., 15.45 ч. от Цветослава Съйкова Банева независим кандидат за общински съветник в община Ловеч и ИЗПРАЩА жалбата по компетентност на Административен съд Ловеч.“

Сподели с:


Вашият коментар