На 20.12.2019 г. в конферентната зала на „Осъм“ АД, с адрес град Ловеч, Северна индустриална зона, ще се проведе информационен ден за представяне изпълнението по проект BG16RFOP002-3.002-0101-C01 „Повишаване енергийната ефективност в „Осъм“ АД“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като:

Общата стойност на проекта е 4 131 675.00 лв.,

Европейско финансиране: 1 755 961.88 лв.

Национално финансиране: 309 875.62 лв.

Собствено финансиране: 2 065 837.50 лв.

Продължителността на проекта е 24 месеца

 

Сподели с:


Вашият коментар