Областният щаб за защита при бедствия и катастрофи проведе щабна тренировка на тема: Наводнение. Тя бе водена от областния управител Ваня Събчева.

Целта на занятието бе повишаване подготовката на членовете на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия на Област Ловеч по отношение възложени функциите за защита при бедствия, подобряване взаимодействието и координацията между органите за управление и силите на Единната спасителна система /ЕСС/, както и набелязване мерки за подобряване на планирането на защита на населението в областта при бедствия.

По време на тренировката бе отработен учебен случай – наводнения в три общини на областта – Ловеч, Троян и Летница. Щабното занятие започна с оповестяване на членовете на областния щаб и основните съставни части на ЕСС по разпореждане на областния управител на област Ловеч, оценка на обстановката след възникнали наводнения и изготвяне на предложения от членовете на щаба и вземане на решение за обявяване на бедствено положение и за въвеждане в изпълнение областния план за защита при бедствия, в частта „Наводнение”. Бяха поставени и задачи на силите за реагиране за изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на произшествието и мерките за защита на населението, както и обмен на информация и координация между областния щаб и Оперативния център към РДПБЗН – Ловеч.

Сподели с:


Вашият коментар