Областен информационен център – Ловеч планира провеждането на серия от открити приемни в област Ловеч на тема „Възможности по ПРСР и ОП“, които ще се проведат по график в периода 5 – 20 септември 2019 г. Откритите приемни ще са с продължителност два часа в различни интервали от време през деня.

ОИЦ-Ловеч ще предоставя информация относно предстоящи възможности за кандидатстване по различни мерки и процедури, съ-финансирани от ЕСИФ. Акцент в тазгодишните открити приемни на Областния център ще бъде финансирането на проектни идеи по Програмата за развитие на селските райони и възможности за финансиране чрез Финансовите инструменти по ОП.

При проявен интерес от потребители на услугите на Центъра ще им бъде предоставена информация под формата на печатни материали по различните под-мерки от Програмата за развитие на селските райони, както и ще бъде разпространена информация за потенциални възможности по оперативните програми, съгласно актуалните индикативни годишни работни програми за 2019 г.

Откритите приемни ще се проведат както следва:

Гр. Ябланица –   5 септември 2019 г., 10:00 – 12:00 ч.

Гр. Луковит –     5 септември 2019 г., 13:00 – 15:00 ч.

Гр. Летница –  10 септември 2019 г., 11:00 – 13:00 ч.

Гр. Тетевен –   11 септември 2019 г., 11:00 – 13:00 ч.,

Гр. Априлци – 12 септември 2019 г., 10:30 – 12:30 ч.,

Гр. Ловеч –      16 септември 2019 г., 10:00 – 12:00 ч.

Гр. Угърчин –  17 септември 2019 г., 10:00 – 12:00 ч.,

Гр. Троян –      20 септември 2019 г., 11:00 – 13:00 ч.

Сподели с:


Вашият коментар