На 14 декември в Националния дворец на децата се състоя официалната церемония по награждаването на победителите в Националния конкурс по гражданско образование „Хората-еднакви и различни“. Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 година.

Целта му е да активизира интереса на учениците към правната проблематика и да ги стимулира към усвояването на знания, умения и компетентности, необходими за ролята им на граждани в съвременното общество, да стимулира формирането на нагласи за толерантност и сътрудничество с другите на основата на взаимното зачитане на правата и свободите;  да съдейства за развитието на подрастващите в дух на уважение към човешкото достойнство и ценност,равноправието и свободата.

В изявата участват ученици от 5 до 12 клас. Компетентно жури в състав: Председател: Албена Мерджанова – заместник-директор по учебно-творческата дейност в Национален дворец на децата; Членове: Юлия Близнашка – старши учител в Национален дворец на децата, Цветомила Бечева –специалист-организатор в Национален дворец на децата,   присъди първо място на ученичката от V „б“клас на училище „Христо Никифоров“ Ловеч Никол Минкова Петкова и трето място на Габриела Георгиева Миролюбова ,също от V „б“ клас при  учениците в първа възрастова  група.

Призьорите бяха наградени с медал, диплом и предметна награда. Грамота получи техният учител консултант госпожа Теменужка Манолова-старши учител по български език и литература. Есетата, с които възпитаничките на ОУ „Христо Никифоров“ постигнаха този успех, са на тема „ Европа – нашият общ дом“.

В   творбите си талантливите деца поставят акцент върху своя принос за превръщането на Европа в място, където биха искали да живеят, за гордостта да си българин и любовта  към родината.

Сподели с:


Вашият коментар