Павлин Иванов

Въпреки, че кметът Корнелия Маринова не търси публичност и по неясна причина не информира медиите в Ловеч, на сайта на община Ловеч четем, че ще се проведе обществено обсъждане по отношение на разходите за 2020 г. свързани с чистотата. Една много важна тема, касаеща буквално всеки един жител на община Ловеч.

Обявата очевидно е публикувана на 13.11.2019 г., но едва ли е достигнала до вас. И за да не остане отново скрито-покрито, забутано някъде където гражданите няма да видят, публикувам пълния текст на обявата.

ПОКАНА

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2020Г. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ДО СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ТЯХНОТО ТРЕТИРАНЕ, ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СЕЛИЩНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В ОБЩИНАТА.

Дата на провеждане на общественото обсъждане: 13 декември 2019г.

Начален час: 17:30 часа

Място на провеждане: Заседателна зала на Община Ловеч, находяща се на втори етаж в административната сграда, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ №22.

Целта на обсъждането е гражданите на общината и заинтересованите страни да изкажат своите мнения, да дадат предложения или изкажат становище по темата, въз основа на които Общински съвет да вземе информирано решение.

Очакваме Вашите мнения, становища и предложения до 12.00 часа на 13.12.2019г. на електронна поща kmet@lovech.bg или чрез деловодството на Община Ловеч, находящо се в Център за услуги и информация на гражданите, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ №22

Приложение: ДОКЛАД, относно: Одобряване на разходите за 2020г. за осъществяване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.  (виж в приложени файл)

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА:

Кмет на Община Ловеч

 


Файлове:

documentQMZ1HYDF.pdf documentQMZ1HYDF.pdf

Сподели с:


Вашият коментар