Медицински екип ще измерва безплатно кръвно налягане и кръвна захар на жителите от гр. Ловеч в събота, 25 август, пред катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“.
Здравната кампания се организира от АГРИОН ИНВЕСТ АД, които осигуряват специално оборудван мобилен център в периода от 8.00 ч. до 10.00 ч.

Община Ловеч осигурява място за разполагане на мобилния здравно-информационен център.

Изпълнител по организацията и участието е „Фернет България“ ООД.

За допълнителна информация тел. 0886 188227.

Сподели с:


Вашият коментар