Във връзка със 7 април – Световен ден на здравето и професионален празник на здравните работници, Община Ловеч съвместно с Първично дружество на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи към РК на БАПЗГ-Ловеч, организира награждаване на изявили се медицински специалисти.

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова връчи на 5 април грамоти на девет медицински специалисти, носители на награда „ПРОФЕСИОНАЛИСТ НА ГОДИНАТА – 2018“, работещи в сферата на здравеопазването към общината, които са разпределени в 4 категории.

„Искам да Ви поздравя за Вашия професионализъм, за Вашите човешки сърца. Не може човек да е обществено активен, отворен към хората, ако не умее да общува и да обича. Тази обич днес е все по-дефицитна, но тези, които я усещат, със сигурност са по-богати от всички останали. Радвам се, че точно Вие сте хората, които получават това отличие“, каза Корнелия Маринова.

Тази година са отличените медицински специалисти са:

1. В категория професионалист по здравни грижи в Детска ясла грамоти получиха представители от трите детски ясли в Ловеч:

– Юлия Семова – медицинска сестра в Детска ясла №1 „Шарено петле“;

 – Ралица Генчева и Снежана Стоянова мед. сестри в Детска ясла №3 „Мечо Пух“ и

Ралица Сярова – медицинска сестра в Детска ясла № 5 „Патиланци”.

  1. В категория професионалист по здравни грижи в Детска градина беше отличена с грамота Петя Димитрова – медицинска сестра в ДГ „Зора“.
  2. В категория професионалист по здравни грижи в училищно здравеопазване трима медицински специалисти получиха приза за „Професионалист на годината 2018” – това са:
  • Димитър Иванчев – медицински фелдшер в Профилирана природо-математическа гимназия;
  • Даниела Борисова – медицински фелдшер в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“  и
  • Силвия Николаева – медицинска сестра в ПГИТУ.
  1. В категория професионалист по здравни грижи в социална услуга грамота получи
  • Виолета Андреева – медицинска сестра в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания

Наградените медицински специалисти са дългогодишни служители с над 25 годишен трудов стаж в сферата на здравеопазването, които през годините са показали способност за адаптивност и работа в екип. Проявяват лична професионална отговорност, спазват трудовата дисциплина и в действията си са лоялни към работодатели, колеги и потребители на здравни услуги. Отличените с грамоти медицински специалисти отговарят на предварително зададени основни критерии като: Доказан професионализъм; Непрекъснатост, качество и ефективност на здравните грижи; Вземане на самостоятелни решения в рамките на компетенциите си; Годишна оценка на прекия ръководител на детското/учебно/ заведение; Образование – следдипломно обучение, участие в курсове, квалификации, семинари и други обучения; Участие в промоция на здравето и профилактика на болестите; Колегиалност и етичност към родители, деца, ученици и към всички потребители на здравни услуги.

Целта на награждаването е стимулиране на здравните работници, повишаване на   личното професионално самочувствие, както и издигане престижа и авторитета на медицинските специалисти в Община Ловеч.

Към настоящия момент в сферата на общинско здравеопазване в Ловеч работят общо 68 медицински специалисти – фелдшери, медицински сестри, рехабилитатори и лекар, които обслужват децата в детските ясли, детските градини, училищата и в социалните услуги в общината.                                  Награждаването се провежда за осма поредна година и се е превърнало в традиция за община Ловеч.

Сподели с:


Вашият коментар