И през 2019 г. се запазва интереса на работодателите от Ловешка област да наемат на работа лица ненавършили 18 години. От началото на годината  до 26.08.2019 г. Дирекция „Инспекция по труда“ – Ловеч е издала 136 разрешения. През същия период на 2018 г. издадените разрешения са били 102. Разширява се обхвата на икономическите дейности, в които се ползва труда на непълнолетни. Традиционно най-често непълнолетни се наемат в хотелиерството, ресторантьорството и търговията, като тази година все повече се включват и производствени предприятия.

Причините за големия брой издадени разрешения може да се търси в две посоки. Първо – дефицит на работна ръка, който кара работодателите да се обръщат към контингента на непълнолетните. Второ – по-голямата мотивация на младите хора да полагат труд.

През периода са постановени 2 отказа за издаване на разрешения за работа на непълнолетни. Причините за отказите са непълнота на представената документация и условия на труд, които не отговарят на изискванията.

Инспекцията по труда стриктно контролира законосъобразното наемане, както и условията на труд на непълнолетните лица. При проверките до този момент са установени 3 случая на наемане на лица до 18 години на работа без дадено предварително разрешение от Д ИТ – Ловеч. На работодателите са съставени актове за нарушения и са изпратени сигнали до прокуратурата

Сподели с:


Вашият коментар