Павлин Иванов

Във възможно най-неудобното време – петък, 17.30 ч., се проведе обществено обсъждане на План-сметката за разходите по чистота за 2020 г.. От определянето на тези разходи, зависи с колко ще се увеличи Такса битови отпадъци. Желание за увеличение на ТБО, както и на други данъци беше заявено от кмета Корнелия Маринова и внесено в Общински съвет.

Видимо, нейното предложение за повишаване на данъчната тежест за гражданите на Ловеч и населените места в общината ще мине на предстоящото заседание на Общински съвет, защото вече се оформя доста сериозно мнозинство в подкрепа на Маринова.

Какво се случи на общественото обсъждане.

Първо, граждани, които да изразят мнението си за настоящето ниво на поддръжка на чистотата и сметосъбирането почти нямаше. Това е добре за администрацията, защото определено и дава основание да смята, че по този начин получава внушителна подкрепа и разбиране за предстоящото повишение на налозите.

Макар и малко, тези, които бях там, поставиха ред въпроси и направиха своите предложения. Ще ви представя само по-важната част.

Най-голяма заслуга за повишаването на Такса битови отпадъци според зам. кмета Цветан Георгиев имат заложените преди години повишения на отчисленията към РИОСВ, които се определят на всеки тон битов отпадък достигнал до Регионалното депо. Бяха поставени логичните въпроси:

Какво е направила досега Община Ловеч за намаляване на отпадъците достигащи до Депото, след като това е и национален и европейски приоритет? Подчертавам отново, за всеки тон депониран отпадък в Депото, гражданите чрез ТБО плащаха за миналата година малко над 50 лв/т., а за 2020-та тези пари ще бъдат 97 лв/т.

Тези отчисления не се използват към момента за нищо и просто директно товарят данъкоплатците. Това нямаше да е така, ако в града имаше реално разделно събиране, инсталация за сепариране и компостиране на депото и се спазваше Закона за управление на отпадъците.

 

 

Цветан Георгиев не можа да обясни, защо в предишният мандат на управление, Община Ловеч не е направила нищо за намаляване на отпадъците, което би спестило пари на хората от Ловеч. Той каза, че имало проектиране на инсталация, но не станаха ясни нито срокове за въвеждането й, нито какво точно ще се случи.

Единственото, което Георгиев обясни е, че тези общини, които са въвели сепариране и компостиране, според него са увеличили много разходите си.

Неговото мнение разбира се не е вярно и беше аргументирано, че с въвеждането на разделно събиране, сепариране и компостиране, първо по Закон ще се намали с 50% отчисленията (97лв/т за 2020г), ще се получи хартия, пластмаси и др., които се продават и трето, до депониране ще остане да стигнат много малко количество твърди битови отпадъци.

Георгиев не можа да обясни защо е заложил нов камион за сметопочистването в селата на стойност 190 000 лв. Припомнено му беше, че по негов каприз или друга причина, беше купен много скъп камион за 380 000 лв., които почти не работи.

Георгиев не можа да обясни, защо са заложени само 2000 лв. за миене на мръсните ловешки улици и не разбра, че миенето и чистотата са ЗДРАВЕ.

Припомням, че всеки каприз на администрацията и всяко нейно неразбиране на процесите по управление на отпадъците струва на данъкоплатците много скъпо. Много скъпо!

Цветан Георгиев шокира присъстващите на обсъждането и с твърдението си, че не може да искат кой знае колко ниски цени на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване от фирмите. Трябвало да разберем, че ако нямат печалба, ще се влошала качеството на услугите.

Тук е хубаво да припомня, че зам. кмета по бюджет и финанси е завършил Далекосъобщения, а не икономика. И е логично да не разбира от много процеси, но не е логично как и защо управлява финансите на един град.

Беше предложено на г-н Георгиев да анализира идеята, всички дейности по чистотата да се извършват от структури на Общината. Така ще се намалят разходите и ще има пълен контрол върху всяка дейност. Не стана ясно защо това не се е случило до сега.

Георгиев не можа да обясни защо град Ловеч е потънал в мръсотия, а това струва доста пари.

Не беше дадена и основополагаща информация относно:

 1. Количество депонирани отпадъци през 2018 и 2019 –та. И защо се предвижда за 2020 г. да има с около 300 тона повече отпадъци, при намаляващо население и затварящ бизнес.
 2. Не беше дадена информация за калкулациите на база, на които е образувана цената за сметосъбирането в града и селата. Следователно, няма как да се направи никакъв извод.
 3. Не беше дадена информация какви точно мерки ще предприеме общината за да намали РЕАЛНО тоновете отпадъци достигащи до Депото.
 4. Не беше дадена информация за зимното почистване и ефективността на договорите.
 5. Георгиев не можа да отговори какво реално прави служба КЕЧОР и Община Ловеч за да изпълняват задълженията си по контрол на дейностите, по контрол на задължителните договори на бизнеса с организации за оползотворяване на отпадъци, какви глоби са наложени и т.н.
 6. Не стана ясно защо гражданите на Ловеч ще плащат повече през 2020 г. , но ще получават реално по-лоши услуги, видно от сумите по разходите

 

От страна на бизнеса бяха зададени редица въпроси, бяха направени редица констатации и забележки за неправилно сметнати разходи и нелогичност на множество процеси. Те също останаха без адекватен и смислен отговор.

За съжаление, не мога да предам дословно всичко. Илюстрирам единствено на по-важните моменти.

Моят извод е:

 1. Гражданите не се интересуват дали живеят в чиста или мръсна среда, колко им струва това и доверили ли са се на точните хора, които да управляват парите им.
 2. Администрацията все още не разбира как може да бъде полезна на своите жители. Тя приема единствено силовия подход – събиране по неясен критерии на мнозинство в Общински съвет, което да натиска бутончетата срещу нещо.
 3. Такса битови отпадъци и данъците ще се вдигнат, защото просто Маринова има мнозинството да го направи.
 4. Администрацията не се интересува от възможностите за умно управление на процесите, защото просто разполага с мнозинство, което е придобила по неясен начин след изборите.
 5. На никой не му дреме с колко ще бъдат оскубани ловчалии, защото колкото повече пари администрацията им вземе, толкова повече пари ще може да си изхарчи за какво си реши. Това е буквално.

 

Очаквайте още: Какво е прикрил зам. кмета Георгиев и съучастник ли в покриването на изчезнало имущество на Общината

Сподели с:


Вашият коментар