Споразумение за сътрудничество за опазване на обществения ред и повишаване на сигурността и спокойствието на гражданите в Община Ловеч бе подписано преди началото на редовното заседание на Общински съвет в Ловеч на 30 януари 2020 г. Подписи положиха Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч, и главен инспектор Златин Михайлов – началник на Районно управление на МВР в Ловеч.

„Всички ние имаме общ ангажимент за опазване на реда, чистотата и природата – Общинският съвет като законодателна власт, Общината като изпълнителна власт и Районното управление като орган по линията на МВР. И ние, подписвайки документа, заедно поемаме този ангажимент за една ефективна партньорска работа“, каза преди акта кметът Корнелия Маринова.

„Ще продължаваме да работим заедно все така добре и през настоящата година и споразумението го гарантира“, изтъкна старши комисар Милен Маринов, директор на ОД на МВР Ловеч.

Споразумението цели доброто взаимодействието на институциите и гражданското общество в изпълнение на разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за МВР и Наредбите, приети от Общински съвет Ловеч. Документът е следствие на установената практика на взаимодействие между местната власт и териториалните структури на Министерство на вътрешните работи на територията на Община Ловеч. Споразумението действа от 23 март 2017 г., като всяка година се подновява.

Сподели с:


Вашият коментар