В Община Ловеч досега са постъпили 56 искания от домсъвети за саниране на жилищни сгради, от тях 55 са получили от междинната комисия решение за допустимoст – т.е. могат да се санират. Въпросът е в липсата на достатъчен финансов ресурс, който е на изчерпване.

Това съобщи заместник-кметът на Община Ловеч Цветан Георгиев по време на сесията на 30 януари в отговор на питане на общински съветник.

Финансирането е по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, където се очаква да има преразпределение на ресурси. Не я е ясно дали те ще отидат и в двете насоки – за обществени сгради и за лични жилища, или само в една от тях, каза още зам.-кметът. През м. юни се очаква Управляващият орган да преразпредели направените икономии и тогава ще стане ясно къде ще бъдат насочени новите средства. Няма и нормативен ред тези 55 сгради по какъв принцип ще бъдат класирани, уточни Цветан Георгиев.

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова допълни информацията, като подчерта, че саниране ще има и по Националната програма за енергийна ефективност, която е от държавния бюджет. Правителствената политика е тя да се развива, защото е очевидно, че допринася много ползи – удължава живота на сградите, спестява енергия, естетизира градската средата.

Сподели с:


Вашият коментар