Павлин Иванов

Една легендарна фабрика в Ловеч е обявена за продажба от частен съдебен изпълнител. Обявата е публикувана вчера, 27 ноември 2019 г. Първоначалната цена на търга за имота, който е с площ 14750 кв.м,  е 1 040 000.00 лв.

Според фирменият сайт, „МЕЛТА 90” АД – гр. Ловеч е  най-големия действащ индустриален хладилник в Северна България. Капацитетът за целогодишно съхранение на хранителни продукти в температурните интервали от – 26 до -18оС и от 0 до 10оС е 8000 до 10000 тона хранителни продукти.

През 2017 г. фабриката също е била обявявана за продан, отново от частен съдебен изпълнител. Всъщност, тогава са направени 4 опита за продажба на сградите. Първоначално цената тръгва от 1.320 милиона лева, като за четвъртата продажба, цената вече е намалена на 810 000 лв.

До процедурата за продажба се е стигнало по искане на лизингова къща „София лизинг“. След това се присъединява и НАП, заради задължения към държавата в особено големи размери.

В годините на социализма, „Мелта“ е една от гордостите на Ловеч. Предприятието обработва и изнася огромни количества плодови консерви, нектари, сушени плодове, охладени и замразени плодове.

 

Историческа справка

Първото консервно предприятие в град Ловеч е създадено през 1942 година с търговското наименование “Империал” и предмет на дейност производство на сушени плодове и зеленчуци.

По същото време е създадена и частната фабрика “Геа” с предмет на дейност производство на компоти и конфитюри.

На основание на Закона за национализацията, и Указ Ц-4872 обнародван в държавен вестник бр. 302 от 27-12-1947 година двете предприятия са национализирани като еднолично акционерно дружество държавна собственост и наименование “Мелта”.

С решение на гражданско дело 3544 от 1990 година е образувана държавна фирма “Мелта”- гр. Ловеч, която с разпореждане 29 на МС от 29-10-1991 се преобразува в еднолично търговско дружество с държавно участие.

С решение от 03-12-1991 по фирмено дело 780 на Ловешкия окръжен съд в търговския регистър е вписано търговското дружество “Мелта-90” ЕООД – гр. Ловеч, трансформирано в акционерно дружество.

На кратко, това е пътят на “Мелта-90” АД – гр. Ловеч. Който тръгва от Царство България, минава през Народна република България, за да се превърне в едно от най-големите преработващи предприятия в Северна България, отговарящо на всички изисквания за преработка на храни в Европейския съюз и притежаващо съответните сертификати и разрешителни.

Сподели с:


Вашият коментар