Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3 с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесеченразполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Ловеч за 2018 г. е 3,955 лв.!

Павлин Иванов

От 1 януари 2020 г. се вдига допълнително цената на водата в област Ловеч. Това става ясно от днешното решение на КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ. С решението са коригирани цени на ВиК услугите на операторите в 24 области на страната.

В Ловеч цената на водата от първия ден на новата година става 3,16 лв. с ДДС. Официалният мотив е натрупана инфлация, която не е била отчетена при последното увеличаване на цената.

Припомняме, че от 1 септември 2019 г. КЕВР одобри поисканото от „ВиК“ Ловеч поскъпване на водата в града с 25 %! Тогава цената на водата достигна 3.11 лв. с ДДС.

С Решение No БП-Ц-5 от 22.08.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план за развитие на дейността на „В и К” АД, гр. Ловеч като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., утвърдила е цени на ВиК услуги за 2019 г., считано от 01.09.2019 г., и е одобрила цени на ВиК услуги за 2020-2021 г.

Периодът, за който следва да се приложи инфлация, съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, е м. септември 2019 г. –м. ноември 2019 г., като общият ИПЦ е в размер на 0,976%по данни на НСИ.С Решение No БП-Ц-5 от 22.08.2019 г. Комисията е определила коефициент Е за подобряване ефективността на дружеството за 2020 г. както следва: E2020= 0,036%.

В документа четем още:  Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Сподели с:


1 коментар

Вашият коментар