ОИК Ловеч публикува решението си, с което одобрява графичния файл с образец на бюлетината за избор на кмет на община Ловеч, кмет на кметство Александрово, кмет на кметство Баховица и кмет на кметство Радювене за втори тур в изборите за общински съветници и кметове на 03 ноември 2019 г.

Постъпило е писмо с вх. № 51/27.09.2019 г. на Централна избирателна комисия във връзка с одобряване на предпечатния образец на бюлетината и тиража на бюлетините за всеки вид избор в община Ловеч съгласно изискванията, приети с Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. на ЦИК. Следва да се извърши преглед на бюлетините и одобряването им. Едновременно с одобряването на графичните файлове следва да се одобри и тиража на бюлетините. Налице са условията ОИК Ловеч да извърши одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за всеки вид избор и тиража на бюлетините за община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, чл. 209, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетината за всеки вид избор – кмет на община Ловеч, кмет на кметство Александрово, кмет на кметство Баховица и кмет на кметство Радювене във втори тур на изборите за общински съветници и кметове на 03 ноември 2019 г. Образците на бюлетините се публикуват след изрично решение на ЦИК съгласно т. 7 от Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. на ЦИК.

ОДОБРЯВА тиража на бюлетините, както следва:

Кмет на община Ловеч – 48 000 бр.

Кмет на кметство Александрово – 1500;

Кмет на кметство Баховица – 800;

Кмет на кметство Радювене – 700.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 28.10.2019 в 20:06 часа

Сподели с:


Вашият коментар


Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.