Общинските съветници в Ловеч прекратиха дейността на „Общински пазари-Ловеч“ ЕООД с управител Валентин Василев. Това стана на заседанието на 30 януари 2020 г., а гласуването показа 21 гласа „За“, четири гласа „Против“ и три гласа „Въздържал се“.

Открива се производство за ликвидация на общинското дружество, като за ликвидатор бе избран Николай Герганов.

Като мотиви за тези действия се сочат неефективността от организацията на дружеството, незадоволителните крайни финансови резултати и липсата на усилия за постигане на добри икономически постижения. Продължаването на тази дейност би довела до натрупване на задължения в бъдеще, се сочи още в предложението на кмета на Община Ловеч.

Още в началото на сесията двама общински съветници направиха опит да извадят тази точка от дневния ред, но предложението за това не получи необходимите гласове от останалите общински съветници.

Сподели с:


Вашият коментар