Теодор Арсов е член на Постоянна комисия за децата, младежта, спорта и НПО в Общински съвет Ловеч и негов  зам. председател

Павлин Иванов

На 18.07.2019 г. патрул на КАТ е спрял за проверка шофираният от общинският съветник от ДПС Теодор Арсов автомобил. Полицаите са поискали да направят тест за алкохол и наркотици на водача, но съветник Арсов е отказал.

Органите на реда са му съставили акт и са свалили номерата на автомобила.

В Закона за движение по пътища, Чл. 5. (1), (3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) На водача на пътно превозно средство е забранено:

  1. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) да управлява пътно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози;

 

Дали съветникът Теодор Арсов е употребил наркотици или алкохол, дори не може да се гадае, тъй като няма доказателства за това. Дали е бил заплаха за деца, пешеходци или останалите трезвени и недрогирани участници в пътното движение, можем само да се съмняваме.

Защо изряден шофьор би отказал да изпълни полицейско разпореждане и да откаже да бъде тестван на място за дрога и алкохол?

Дали това е примерът, който съветник и зам. председател на Общински съвет, дава и трябва да бъде следван?

Защо законодателят не е предвидил начин за принудителни мерки в подобни случаи?

По закон, водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв.

Вероятно, това ще бъде и наказанието на Арсов, ако не бъде обжалвано и респективно не падне в съда.

 

Арсов е зам. Председател на Общински съвет Ловеч, член е на Постоянна комисия за децата, младежта, спорта и НПО и на Постоянна комисия за развитие на селските райони, земеделие и гори – член.

Информацията за случаят с общинския съветник не беше публикувана в бюлетина на полицията, защото на лицето е наложено само административно наказание, както е по закон. Това, изключва попадането на информацията в ежедневния бюлетин. Така обясниха липсата на информация от полицията в Ловеч.

Сподели с:


Вашият коментар