По повод ескалиралите лични нападки и призиви за саморазправа със съдебния състав постановил, определение № 429/19.09.2019 г. по ВНЧ №921/2019 г. на Софийски апелативен съд, единодушно заявяваме категоричната си позиция за отстояване законността и независимостта на съдебната власт.

Развитието на демократичното общество се гарантира от върховенство на закона и съдийската независимост да го прилага. Постановените съдебни актове не следва да бъдат основание за нападки срещу постановилите ги съдии и техните семейства, в т.ч. и за посегателство върху личността, а са предмет на инстанционен контрол.

Независимостта на съдебната власт има конкретни измерения и не е просто формален принцип. Безпристрастността и обективността  на  съда се базира на общественото доверие и всеки опит то да бъде разрушено, рефлектира върху устоите на демократичното общество. Повишаването на напрежението, обидите и създаването на негативна нагласа персонално към съдиите, ги поставя в невъзможност обективното да правораздават и нарушава функционалния им имунитет.

Съдът е призван да прилага действащите закони, а обществените отношения следва да бъдат отчитани и регулирани чрез приетите от Народното събрание нормативни актове.

Сподели с:


Вашият коментар