Специалист-хематолог от Университетска клиника (Клиника по хематология, ВМА София) ще посети Ловеч на 15.11. т.г. (четвъртък) от 10 до 17 ч., и ще преглежда безплатно пациенти, които общопрактикуващите лекари ще насочат към него.

Д-р Виктория Върбанова от Клиника по хематология, ВМА ще преглежда и консултира пациенти със съмнение за хематологично заболяване. Личните лекари в Ловеч вече са информирани как  да включат пациентите си в програмата и вече има записани пациенти за консултацията на 15.11.2018 г.

Мястото за преглед ще бъде обяснено индивидуално по телефона на всеки гражданин, който се е записал за преглед.

Жители на Ловеч и региона, които имат съмнения за своето състояние, неуточнена хематологична диагноза, или са лежали с такава диагноза в хематологично или друго отделение, могат да научат от горещия телефон на кампанията 070010126 (на цената на градски разговор) начините за участие безплатния преглед. Телефонната линия  е отворена всеки работен ден от 10 до 17 ч.

Прегледите са в рамките на Национална информационно-скринингова кампания с цел ранна диагностика и популяризиране достиженията в лечението на хематологичните заболявания. Организатори са Институт за здравно образование и Българско медицинско сдружение по хематология с подкрепата на водещи университетски хематологични центрове.

Целта на кампанията е оптимизиране пътя на пациента и изграждане на добра връзка между общопрактикуващите лекари и хематолозите в доболничната помощ със специалисти-хематолози от водещи университетски центрове. Редица хематологични заболявания налагат използването на специализирана диагностика и терапия, които съществуват само в университетските хематологични центрове. Научните постижения в хематологията значително повишават преживяемостта на пациентите с онкохематологични диагнози. Преживяемостта в някои случаи може да е съпоставима с тази при здравите хора на съответната възраст. За съжаление България е далеч от световните показатели по ранна диагностика на онкохематологичните заболявания.

Предвижда се широка медийна разгласа на кампанията в региона, както и партньорство с всички институции, отговорни за опазване на общественото здраве. Това е втората вълна на кампанията – консултации вече бяха проведени в няколко града в страната, като навсякъде интересът на ОПЛ към тях беше много голям.

Кампанията се организира от Института за здравно образование и Българско медицинско сдружение по хематология, с подкрепата на водещи университетски хематологични центрове: НСБАЛХЗ София, УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив, ВМА, УМБАЛ „Св. Марина“ Варна, РЗИ Ловеч и Община Ловеч.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Злокачествените заболявания на кръвта се срещат по-често в развитите страни и причините са заложени в няколко доказани рискови фактори – излагане на химически вещества, имунни дефицити, автоимунни заболявания, вирусни инфекции, наднормено тегло и придържане към различни диети, имплантологично лечение.

Те оказват влияние  върху разпространието на онкохематологичните заболявания, които условно могат да се разделят на две големи групи – лимфоми и левкемии. Същественото, което е характерно и за двете групи обаче се крие във факта, че благодарение на прогреса в науката, и при лимфомите, и при левкемиите преживяемостта се увеличава значително и далеч надхвърля 5-годишната граница, която в онкохематологията е приета като стандартна граница за излекуване, а смъртността рязко намалява.

Основен рисков фактор е възрастта. Злокачествените заболявания на кръвта са в топ 10 по честота както при мъжете, така и при жените.

Пълна кръвна картина (ПКК), направена веднъж годишно, би спомогнала за ранното откриване на подобно заболяване. Ако тя показва отклонения, можете да се обърнете за своевременно проследяване към личния си лекар или към специалист-хематолог.

 

Повече за кампанията можете да научите и на сайта на Институт за здравно образование:
http://healthedu.eu/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0-2130.html

Сподели с:


Вашият коментар