Стартирането на проекта на Община Ловеч ,,Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. ,,Младост“ може да започне веднага, щом метеорологичните условия  позволят,   съобщи на пресконференция на 30 декември кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.

Вече са преведени средства в размер на 811 906 лева  на сметката на Община Ловеч.  Средствата се предоставят от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за целите на програма 4 „Устройство на територията, благоустройство,  геозащита, водоснабдяване и канализация”. С тези средства ще стартира първия етап на проекта – водопроводните клонове в Подзона 1 – от DMA ,,Висока зона“ и DMA ,,Ниска зона“. За този първи етап са необходими общо 1 927 129 лева.

За трите подобекта на целия проект ще са необходими общо около 4 млн. лева, които ще бъдат превеждани поетапно от МРРБ.

Това е много важна новина за този най-голям жилищен квартал на Ловеч, защото проектът ще бъде бюджетно подсигурен и след неговото завършване ще може да се премине към по-нататъшно благоустрояване, поясни кметът Корнелия Маринова. Имаме избран изпълнител още преди година и половина и сега вече можем да пристъпим към работа, допълни тя.

По-рано този месец, на 18 декември, правителството одобри допълнителни разходи/трансфери за 2019 година, като за Ловеч се отпускат 1 500 000 лева. Ще се реализира основен ремонт на улица „Нарцис“  в квартал „Гозница“, която се намира северно от река „Гознишка бара“ и е свързана с улица „Янтра“. Улицата е без настилки и без тротоари. За обекта има одобрен инвестиционен проект.

Вторият обект е реконструкция и рехабилитация, включително въвеждане на енергоспестяващо осветление, на улица „Крайречна“  в Ловеч.  Улицата се намира в  Източната индустриална зона, от дясната страна на р.Осъм, след Стария път за Севлиево, където има поредица от предприятия.  Настилката там е силно компроментирана, липсва улично осветление и тротоари. За обекта също има одобрен инвестиционен проект.

Сподели с:


Вашият коментар