През вчерашния ден специализирана полицейска операция е проведена и на територията на община Ловеч, като местните полицаи са обходили 7 квартали и 32 села, проверили са 68 МПС и 90 лица и за констатирани нарушения са съставили 12 акта / 2 по ЗДВП, 1 по ЗГР, 8 по ЗБЛД, 1 по Наредба на община Ловеч/ и 18 глоби с фиш. По време на проверките не се установени нарушения от водачи, които при превозване на малки деца да не използват детските обезопасителни системи в автомобите си.      

На 08 май на територията обслужвана от РУ Троян е проведена полицейска операция, в хода на която е извършена проверка на 42 лица и 36 МПС, като за установени нарушения са съставили 8 акта и 12 глоби с фиш.

 

Сподели с:


Вашият коментар