Даниела Балабанова БТА

Презпоследните години в България все повече жертви на домашно насилие търсят помощ, заяви за БТА в Ловеч управителят на Фондация „Център отворена врата” и психолог Златка Мачева. Тя добави, че според статистика на полицията всяка трета българка е обект на домашно насилие. „Вече има много информация и хората търсят повече помощ и затова има голяма регистрация на домашното насилие. Проблемът излезе на светло”, каза още Мачева. В Ловеч Фондацията организира информационен ден за домашното насилие, на който присъстваха държавни институции и неправителствени организации. Решено бе да бъде разработен механизъм, който да се прилага от институциите при сигнали за домашно насилие. За Ловешка област е открит телефон – 0876974 944, за консултации, като линията е вход към новосъздадената в града консултативна услуга с кризисно настаняване.
„Когато говорим за домашно насилие няма пол. Интересното през последните години е, че много възрастни хора търсят помощ, тъй като търпят насилие от вече порасналите си деца. Затова трябва институциите да знаят какво да правят и в училищата да се работи с децата”, каза още психологът.
Информационният ден в Ловеч е част от проект на Фондация „Център отворена врата” за прилагане на програми за рехабилитация на жертви на домашно насилие и специализирана програма за работа с извършители на домашно насилие, които са част от Закона за защита от домашно насилие. По време на събитието институциите в Ловеч бяха запознати с програмите, които ще се прилагат и в новооткрития в града Център за социална рехабилитация и интеграция за лица, жертва на насилие с места за кризисно настаняване. Капацитетът му е 4 места, за да може най-високо рисковите случаи да се изведат от средата на насилие.
В Центъра ще работи мултидисциплинарен екип, който ще бъде обучен по прилагането на програмите, за да се изготвят доклади, нужни на районния съд при издаване на съответните заповеди за защита при домашно насилие, ще се прави и терапевтична програма за възстановяване след извършено домашно насилие.
Консултативният център вече работи, като входът към услугата е телефонната линия за областта.
Фондация „Център отворена врата” работи от 19 години. Изписали са методиката за работа в консултативните центрове, създали са различни програми, мобилен екип за малките населени места, Детски контактен център в София, специализирана програма за извършители на насилие.

Сподели с:


Вашият коментар