Начините за по-лесно и бързо предоставяне на точна и обективна информация за работата на Окръжен съд – Ловеч и на Районните съдилища в Ловешкия съдебен район обсъдиха днес административният ръководител на Съда г-жа Милена Вълчева и представители на местни и национални медии.  Поводът за срещата беше официалното  представяне на служителя „Връзки с обществеността“ в Окръжен съд – Ловеч г-жа Петя Иларионова.

Журналистите изявиха желание г-жа Иларионова да ги информира, както за новините, свързани с предстоящи и текущи събития в Съда – като семинари, обучения, работа с ученици и неправителствени организации, кадрови промени, така и за движението на конкретни дела и за постановените съдебни актове. Те акцентираха и на важността за допълнителна информация за причините за отлагане на дадено дело или за постановяването на съответната присъда. Самите представители на медиите предложиха да им бъде направено обучение за процедурите в правораздаването и използваната терминология, за да бъдат максимално точни и полезни на обществеността при отразяването на съдебните новини.

Председателят на Окръжен съд – Ловеч г-жа Милена Вълчева приветства това предложение и подчерта ролята на медиите за предоставянето на информация, която е от полза на обществото. Като пример за това тя посочи кампанията за избор на съдебни заседатели. В началото на 2020 година изтича мандатът на настоящите, а процедурата по подбор на нови вече е променена. Тя е описана в Раздел II (чл.66 – 75а) на Закона за съдебната власт. Провеждането на процедурата и определянето на кандидатите за съдебни заседатели вече е отговорност изцяло от общинските съвети. Окончателният избор на съдебни заседатели се извършва съгласно чл. 68б от ЗСВ:

– за районните съдилища – от общото събрание на съдиите от съответния окръжен съд;

– за окръжните съдилища – от общото събрание на съдиите от съответния апелативен съд;

– за специализирания наказателен съд – от общото събрание на съдиите от апелативния специализиран наказателен съд.

В Ловешкия съдебен регион Общото събрание на Окръжен съд – Ловеч ще одобри съдебните заседатели за Районните съдилища в Ловеч, Троян, Тетевен и Луковит.  „Именно тук идва важната роля на медиите – да информират хората не само за възможностите да подадат документи за съдебни заседатели, но и самите кандидати да знаят в какво ще се състои тяхната работа. Защото освен възнаграждения, те ще имат и отговорности“, посочи г-жа Вълчева.

Сподели с:


Вашият коментар