Инспекцията по труда следи проблема със забавяне на възнагражденията в „Спарки Елтос“ АД откакто се е появил в предприятието, заяви днес Митко Митев  директор на Инспекцията.

Благодарение на контрол  от Инспекцията от 2017 г. до момента са установени около 4.6 млн. лв., които не са изплатени в срок, а от тях след намесата ни хората са получили 4.1 млн. лв.
По отношение на „Спарки Елтос“ Ловеч Инспекцията по труда е упражнила всички свои правомощия, за да помогне на работниците и служителите да получат заработените си възнаграждения. Давали сме предписания, санкционирали сме работодателя и след наша намеса възнагражденията са изплащани, макар и със забавяне.
След като проблемът с неизплащане на възнагражденията се задълбочи, Инспекцията подаде и искова молба в съда за иницииране на производство по несъстоятелност. От дружеството, както и от Българската банка за развитие обаче представиха уверения, че в момента върви процес на преструктуриране, за да бъде оздравено предприятието. Резултатите се очакват до края на януари – средата на февруари.
За да даде възможност да бъде спасено предприятието и така да бъдат запазени толкова ценни за хората и региона работни места, Инспекцията по труда изтегли, но само временно, исковата си молба. За това бяхме помолени и от някои работници, които също се надяват за запазване на предприятието. Няма да допуснем обаче бившите и настоящи работници и служители да загубят правото си на обезщетение от фонда за гарантирани вземания и ако до средата на февруари не ни бъдат предоставени доказателства, че процесът по преструктуриране ще бъде успешен и от полза за хората, ние ще внесем нова искова молба.
Поддържаме постоянен контакт с ръководството, които ни информират своевременно как върви процесът на преструктуриране и днес в изпълнение на поетия ангажимент ни представиха писмо с такава информация за ангажирането на външен финансов консултант, който ще изготви стратегия за финансово преструктуриране и ще преговаря с банки и кредитори.
Инспекцията по труда продължава да упражнява правомощията си и ще направи всичко в рамките на закона, за да защити правата на работниците.

Сподели с:


Вашият коментар