С настъпването на отоплителния сезон органите за ПБЗН напомнят за някои основни правила за безопасно използване на отоплителни и нагревателни уреди в дома и на обществени места:

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ: Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение! При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите! Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди! Изучавайте и стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя!

Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети! Не ги използвайте за сушене на дрехи!

Трябва да запомните: При пожар уреди под напрежение или включени към електрическата мрежа не могат да бъдат гасени или охлаждани с вода! Това може да стане само след изключване на електрическия ток от централното табло!

              ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО: Използването на отоплителни уреди на твърдо гориво е широко застъпено и днес, като често се подценява пожарната им опасност. За тяхната безопасна експлоатация също е необходимо съобразяването с инструкциите на производителя.

Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден! Винаги след ползване на печка на твърдо гориво тя трябва да се угасява докрай! Опасно е т. нар. непълно горене или тлеене на дървесината, при което се отделя силно токсичният продукт на горенето въглероден окис. Той не се усеща, но може да доведе до задушаване. Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и др. леснозапалими материали! Не изхвърляйте сгурията в близост до горими материали или в горими съдове! Почиствайте комините преди настъпване на отоплителния сезон и при необходимост!

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГАЗОВИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ:

При никакви обстоятелства не ги включвайте в спални помещения, поради опасността от отравяне с въглероден диоксид! Бутилките за пропан-бутан трябва да се пълнят с газ до 2/3 от максималното възможно количество в специално обособени пълначни помещения, като контрола за допустимост е необходимо да се извършва на тегловен принцип! Забранено е пълненето им от колонпомпи на газостанции!

ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРОПАН-БУТАН НЕ СЕ МОНТИРАТ В ПОДЗЕМНИ ПОМЕЩЕНИЯ!

 

Как трябва да действате, ако в дома ви възникне пожар?
           Запазете спокойствие, не губете самообладание, не изпадайте в паника! Незабавно изберете тел. 112 и съобщете на пожарната служба: къде (адрес), какво гори и има ли хора в опасност?, след което да се пристъпи към евакуация на хората от застрашените помещения.

При пристигане на противопожарните подразделения да се дава точна информация за наличие на малки деца, трудно подвижни хора останали в застрашената зона, както и за наличието и местонахождението на съдове с леснозапалими течности и горими газове.

Локален пожар в сграда може да се загаси с вода. С вода не се гасят електроуреди, нафта, бензин, електрически инсталации под напрежение!

Ако знаете, че в помещението има газ, незабавно я изключете, изключете всички електроуреди и затворете всички врати и прозорци!

Напуснете незабавно, като използвате стълбище, ако има външни стълби или балкони, но не използвайте асансьори! По пътя си съобщете на колко може повече съседи, за възникналия пожар!

Сподели с:


Вашият коментар