logo2103121Парламентарни Избори 2013 – 12.05.2013 г.


 

Условия за отразяване на предизборната кампания Парламентарни Избори 2013 – 12.05.2013 г. в сайта за новини и коментари „Ловеч днес“ – www.lovechtoday.eu

Информация за собственика:

Аукцион Мениджмънт“ ЕООД
Адрес регистрация:
Ловеч 5500
ул. „Христо Ботев“ 47А
ИК 110565209
ф.д. 466/2006 на Ловешки окръжен съд

Управител: Павлин Иванов
GSM: 0886 735213
E-mail: office@lovechtoday.eu
www.LovechToday.eu

 

Според действащото законодателство, предизборната кампания ще започне на 12 април 2013 г. и ще приключват в 24.00 часа на 10 май 2013 г.

Кампанията се води на български език.

„Ловеч днес“ предоставя едни и същи условия и цени на всички политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в кампанията. Всяка публикация, банер или рекламен видео клип се осъществяват при условията на предварително заплащане.

Кампанията се отразява от „Ловеч днес“ под формата на видео клипове, хроники, публикации, обръщения и други форми, договорени от управителя на фирмата собственик „Аукцион мениджмънт“ ЕООД и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.
В предизборната кампания се забранява  използването на елементи от търговска реклама, както и участието на представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в  излъчваните търговски реклами.

Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не се оповестяват чрез сайта „Ловеч днес“ под каквато и да било форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

 

Във времето на предизборната кампания могат да бъдат излъчвани и други клипове на партии, коалиции от партии и инициативни комитети с цел тяхната популяризация и агитация към гласуване за техните кандидати. Времетраенето на клиповете, мястото на видео прозорците, времето на видимост се определят по споразумение между ръководството на „Ловеч днес“ и партиите, коалициите от партии и инициативни комитети. Всички агитационни материали се предоставят от упълномощени представители на регистрирани за участие партии, коалиции от партии и инициативни комитети или се изработват от „Ловеч днес“ при едни и същи условия и цени.

Условията и цените се предоставят в РИК, Сметната палата и на сайта на „Ловеч днес“ (www.lovechtoday.eu) не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

„Ловеч днес“ (www.lovechtoday.eu) обявява на интернет страницата си пълното съдържание на договорите, сключени със всички регистрирани за участие партии, коалиции от партии и инициативни комитети в срок до 3 дни от подписването на договора.

Когато е публикуван текстов материал, банер или видео клип, накърняващо правата и доброто име, се дава право на отговор. Искане може да се отправи до ръководството на „Ловеч днес“ в срок до 24 часа след публикуването на накърняващият правата и доброто име материал. Искането се прави писмено, като се посочва и заглавието на материала. „Ловеч днес“ задължително публикува отговора до 24 часа след неговото получаване, като не се допуска изменение, съкращение или коментар. Правото на отговор е безплатно.

ТАРИФА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 2013 Г.

А/  Пълният пакет „Избори 2013“ за времето на цялата предизборна кампания включва:

 1. 1.      Рекламен банер размер 200х (до) 200рх (ляво и дясно на всяка страница)

Видимост от всяка страница на сайта. Банерът може да бъде насочен към избрана от поръчителя страница, видео, сайт, новина.

 1. 2.      Видео прозорец

Видео новини, репортажи, рекламни видео клипове, изпратени от рекламодателя.

 1. 3.      До 2 публикации всеки ден

Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст.

 

Цена – 5990 лева

 

Забележка: Цените са окончателни. Допълнително възможност срещу заплащане – централен банер и Топ новина за 24 часа (виж. т. C1, т. C5)

 

B/  Седмичен пакет Избори 2013 с време на ползване 7 поредни дни включва:

 1. 1.      Рекламен банер размер 200х (до) 200рх (ляво и дясно на всяка страница)

Видимост от всяка страница на сайта. Банерът може да бъде линкнат към избрана от рекламодателя страница, видео, сайт, новина.

 1. 2.      Видео прозорец

Видео новини, репортажи, рекламни видео клипове, изпратени от рекламодателя.

 1. 3.      До 2 публикации всеки ден

Репортаж, събитие, програма или друг изпратен от рекламодателя текст.

 

Цена – 1600 лева

Забележка: Цените са окончателни. Допълнително възможност срещу заплащане – централен банер и Топ новина за 24 часа (виж. т. C1, т. C5)

 

C/  Самостоятелно публикуване на текстови материали, банери, видео

 

 1. 1.      Банер централен главна страница

Широчина 560px , височина до 200px

Предлага се само за целият период на предизборната кампания

Цена: 3000 лв.

 

 1. 2.      Самостоятелно публикуване на видео във видео прозорец

Минимален срок на видимост – 7 дни

Цена за 7 дни:  500 лв.

 

 1. 3.       Самостоятелно публикуване на рекламен банер

Рекламен банер размер 200х(до)200рх

Минимален срок на видимост – 7 дни

Цена за 7 дни (без изработка) – 500 лв.

 

 1. 4.      Самостоятелно публикуване на текстов материал

Цена за еднократно публикуване – 100 лв.

 

 1. 5.      Топ новина за 24 часа

Една новина, по предварителна заявка и уточнен график може да бъде оставена като първа (най-горе) в сайта за срок от 24 часа.

Цена: 100 лева

 

 

 

Новиите се публикуват по реда на тяхното пристигане на редакционният имейл: office@lovechtoday.eu до 2 часа от тяхното получаване.

 

За допълнителна информация

Павлин Иванов

www.LovechToday.eu

office@lovechtoday.eu  

GSM: 0886 735213

 

ДОГОВОРИ:

ПП ГЕРБ

Коалиция „ДСБ-БДФ“

 

Вашият коментар