HARTAnap2907151С новата си Харта данъчните се ангажират законността и спазването на правилата да са водещи в работата им

Радосвета Коева НАП

Директорът на офиса на НАП в гр.Ловеч – Виктор Стойчев и Началникът на отдел „Услуги за клиенти“ – Иваничка Тошева подписаха новата Харта на клиента на НАП, с което символично потвърдиха, че всеки служител от екипа я познава, разбира ценностите, които тя съдържа и ще съобразява поведението си с тях. Подписаната харта е поставена в салона за обслужване, а екземпляри от нея са поставени и на информационните табла в офиса.

Новата Хартата на клиентите е публикувана на сайта на приходната агенция- www.nap.bg. В нея НАП обещава на гражданите и фирмите справедливо и честно отношение. В документа са описани също основните права и отговорности на клиентите при контактите им с приходната администрация.

НАП обнови стратегическия си документ, наречен Харта на клиента, така че да отговори на съвременните изисквания в сферата на обслужването и да отрази развитието на Агенцията през последните години.

Хартата поставя фокус върху насърчаване на доброволното изпълнение на задълженията за плащане на данъци и осигурителни вноски. С нея служителите на Агенцията поемат отговорност да реагират своевременно, когато са допуснали грешка. В документа са описани и очакванията към клиентите, които се изразяват най-вече в спазване на данъчното и осигурително законодателство. Хартата е разпространена сред всички служители на Агенцията.

„Документът изразява готовността ни да се развиваме, служейки на обществото и провокира екипа ни към още по-добро обслужване на клиентите на офиса, както и очаквания към уважение от тяхна страна. С нея ние заедно изграждаме новия образ на служителите на НАП в посока ефективна комуникация. Ние ясно съзнаваме, че правата и отговорностите на клиента кореспондират с отговорността на екипа ни да предоставя качествена услуга на най-високо ниво“ заяви по повод обновената Харта директорът на офиса – Виктор Стойчев.

Сподели с:


1 коментар

  1. То затова от Харти НАП няма време /или не иска да отдели такова/ да провери едни от най-оборотните обекти в града – баничарниците до ОББ и срещу Областна управа, които от години НЕ издават касови бележки, че пък и сърдити като си поискаш! Виктор Стойчев ще направи ли нещо по въпроса?

Вашият коментар