sindikatobrazovanie1011141ОТКРИТО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ТАНЕВ,

Синдикат „Образование“ Ви честити най-високата длъжност в българското образование и ви открива

Десет истини за българското образование

ИСТИНА № 1

Българското образование не е финансов приоритет на правителството, а дали е духовен приоритет, ще стане ясно в следващите дни и месеци. Ако погледнем малко назад в историята, проф. Танев, ще видим, че в недалечната 1942 година парите за образование са били 10% от БВП, а в близката 1992 година този дял е бил 8.2%.

Сега ние, образователните дейци, наследяваме скромния, но оскъден дял от 3.18% от БВП, който е по-нисък дори от липсващите пари в КТБ.

Затова ние от Синдикат „Образование“ предлагаме 6% от БВП за образование в Бюджет 2015, размер, който Ви препоръчаха и от Европейската комисия, като се надяваме да не чуем крилатата фраза на г-н Пламен Орешарски, бивш финансов министър и премиер: „Реформирайте се и ще получите пари“.

ИСТИНА №2

За заплатите на българските просветни дейци:

Заплатите на българските учители, преподаватели, директори и ректори са най-ниски и то не само в Европа. На последната международна конференция за социалния диалог на ниво образование в страните членки на ЕС в Брюксел стана ясно, че българските заплати в системата на образованието са под нивото на китайските.

Затова ние от „Подкрепа“ предлагаме незабавно да започнем преговори за физическото оцеляване на българския учител, докато още го има в училище.

ИСТИНА №3

За високата възраст на българските педагози:

Преподаватели и учители водят световни класации по висока средна възраст, като в училище тя е около 57 години, в детските учебни заведения е 59 години, а във висшите училища е по – висока.

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ предлага следните конпесаторни механизми за преодоляване на кризата с високата възраст и трудната и стресова професия на учителя:

  • Преминаване на педагозите към втора категория труд, което ще подмлади отрасъла.
  • Намаляването на седмичния и годишен хорариум на преподавателите обратно пропорционално на възрастта и ползване на една година отпуск, при изработени четири, за квалификация.

Тези механизми, използвани в огромен брой европейски държави, ще помогнат на учителите в превенцията срещу огромния стрес в професията и прекомерното натоварване, което според анализ на КТ „Подкрепа“ достига до 53 часа работа седмично на българския учител.

ИСТИНА №4

Липса на ясни и прозрачни правила за вертикално и хоризонтално кариерно израстване в системата на просветата, което води до прекомерна политизация и намеса на политическите партии при професионалното кадруване.

В системата на „Средното образование“ няма адекватни професионални изисквания към кандидатите за директори, което прави управлението на системата зависимо от политическо лобиране и непрофесионални намеси с комерсиални цели.

Директорите в средното образование се назначават без ясни професионални изисквания в управлението на образованието, без никакви изисквания за академична специалност по мениджмънт в системата, но с ясно изразени политически лобита при определяне на директори на учебни заведения и началници на регионални инспекторати по образование.

Кариерните длъжности на учителите са неясни, с хаотичен статут и неефективна финансова определеност между най–ниската и най-високата длъжност.

Ние от КТ “Подкрепа“ настояваме незабавно да сложим ред и да структурираме заедно правила за назначаване, управление и времетраене на управленските длъжности в системата на образованието. Категорично ще отстояваме прозрачност и публичност при назначаването на директори на учебните заведения и мандатност на директорската длъжност.

Директорите в системата трябва да влязат в кариерната стълбица, а за всички педагогически кариерни длъжности да се изработят правила по отношение на мандатност, производство и несимволична финансова определеност, с разлика най-малко 10% от средната за страната работна заплата между различните длъжности.

ИСТИНА №5

Професор Танев, предучилищното образование е фундаментът на цялата образователна система и неговото неглижиране или определяне като „социална“ дейност е пагубно за системата на просветата. Традициите на България в предучилищното образование са безспорни и признати в Европа и света и би било безотговорно да не се развият и разпространят успехите в този етап на системата. Но недофинасирането на този образователен етап, размиването на финансови отговорности между община и държава, води до прекомерно завишаване на броя на децата в група, което влошава качеството на тази важна и задължителна подготовка. Учителите, работещи в детските учебни заведения от десетилетия, са лишени от нормални условия на труд и от гарантирани от закона и колективния договор придобивки.

Синдикат „Образование“ е категоричен, че трябва незабавно да се премине към делегирани бюджети на детските учебни заведения. С поглед към равния шанс на всички български деца, да се определи със закон равна и гарантирана издръжка на дете в детско заведение от страна на общините, така, както е определена държавната издръжка на дете.

ИСТИНА №6

Само в България се толерира двусменният режим на организация на учебно възпитателния процес и липсата на целодневна организация. Огромен процент от българските училища са на две смени, което е пагубно за качеството на образованието и е в разрез с физиологичните особености на подрастващите.

Затова Синдикат „Образование“ и всички български учители предлагат незабавно преминаване на едносменен режим на организация на учебно възпитателния процес и задължително въвеждане на целодневната организация, която засега се прилага изцяло само в частните училища.

ИСТИНА №7

Уважаеми господин професор, българските учители и директори вече седем години са дискриминирани по отношение броя на децата и учениците в съответното им училище, което определя заплатите и допълнителните възнаграждения. Това субективно и дилетантско разделение води до липса на стимули, влошава качеството на образованието. Този механизъм, създаден от правителството на БСП, с цел икономии, но и с планиран хаос в системата, е характерен само за България. Безспорно и не закъснява негативния ефект върху дисциплината, възпитанието и качеството на образованието, породен от невъзможността от налагане на мерки или наказания на учениците.

Необходимо е незабавно да отхвърлим зависимостта на директорските и учителските заплати от броя на учениците и държавата да гарантира еднакви заплати за всички педагогически специалисти, дори и в най-малкото училище в България. Крайно време е и да се спре раздаването на финансови средства при закриване на училища и детски градини.

ИСТИНА №8

Българските учебници и учебното съдържание безкрайно са се отдалечили от учениците и родителите и са се сближили с комерсиалните цели на изработващите ги екипи и издателствата. Тези учебници, макар и безплатни за учениците, са много скъпо платени от родителите като данъкоплатци, но тази цена не съответства на тяхното качество, нито пък оправдава техния брой.

„Подкрепа“ предлага да започнат незабавни консултации със социалните партньори, на които да се ревизира, оптимизира и професионализира учебното съдържание, като броя на учебниците за основен етап категорично се ограничи до един.

ИСТИНА №9

Българското училище не е готово за интеграция на децата със СОП. След закрития огромен брой помощни училища, сега се налага тяхното откриване, както го правят в Европа. Децата със СОП сега се обгрижват в паралелки с огромен брой ученици, което прави тяхната интеграция невъзможна, а работата на учителя – много трудна.

Синдикатът предлага незабавно да се преразгледа финансовият стандарт за децата със СОП, който в България е катастрофално нисък и да се определи стандарт за дете и ученик, позволяващ интеграция с не повече от 13 деца или ученици в група или клас.

ИСТИНА №10

Образователната система не може да се справи с интеграцията на ромските ученици, чийто брой нараства ежегодно. Ромите трудно се вписват в общоприетите правила по отношение на присъствие в училище и минималните изисквания за оценка, визирани в Правилника към Закона за просветата. Но, въпреки че според този правилник, трябва да бъдат преместени ученици за огромен брой отсъствия или ниски оценки, то държавата не предоставя алтернативи на учители и ученици в училищата с преобладаващо или изцяло ромско присъствие. Затова на педагогическите колективи остава изборът да не спазват закона, за да могат тези ученици да останат в училище. Но това ги превръща в политически роби, научени да не спазват правилата и да очакват подаяния още в училище.

Ние от Синдикат „Подкрепа“ сме готови да започнем консултации заедно със социалните партньори и следвайки световния опит да конструираме закон по отношение на ромите, който да може да се спазва.
Уважаеми професор Танев, надяваме се заедно да продължим да търсим истината за българското образование.

 

 

10.11.2014                                                      Юлиян Петров

Гр. София                                                       председател на СО „Подкрепа“

Сподели с:


Вашият коментар