В периода 15 – 30 ноември 2018 г. Областен информационен център – Ловеч ще проведе серия от информационни срещи в общините от областта на тема Какво постигнахме чрез Еврофондовете, какво предстои“.

Експертите от ОИЦ-Ловеч ще представят успешно реализирани проекти по Оперативните програми (ОП) и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, издадени в информационен бюлетин на ОИЦ-Ловеч „Добри практики 2018“ и ще запознаят участниците в срещите с многогодишната финансова и законова рамка на Кохезионната политика на ЕС за програмен период 2021-2027 г. Обсъдени ще бъдат и възможности за проектно финансиране през 2019 г., съгласно проекти на Индикативни годишни работни програми на ОП и ПРСР.

За участие в срещите са поканени представители на общински администрации, културни и социални институции, неправителствени организации, бенефициенти по проекти, които се изпълняват в областта, в това число и представители на местен бизнес и земеделски производители.

Срещите по места ще се проведат както следва:

15.11.2018 г.; 10:30 ч. – гр. Луковит,            23.11.2018 г.; 10:00 ч. –  гр. Априлци,

16.11.2018 г.; 10:30 ч. – гр. Летница,            27.11.2018 г.; 10:30 ч. – гр. Тетевен,

20.11.2018 г.; 10:00 ч. – гр. Угърчин,           28.11.2018 г.; 10:30 ч.  – гр. Ябланица,

22.11.2018 г.; 10:00 ч. – гр. Троян,                30.11.2018 г.; 10:30 ч. – гр. Ловеч.

Сподели с:


Вашият коментар