На 4 декември 2018 г. Областен информационен център – Ловеч отчете пред журналисти от местни, регионални и национални медии проведените събития, както и напредъка в изпълнението на оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони за област Ловеч.

Какво постигаме чрез Европейските фондове и какво предстои, стана тема на проведените от ОИЦ-Ловеч през ноември 2018 г. информационни срещи в общините от региона. Представени бяха предстоящи процедури за следващата година според публикуваните проекти на индикативни годишни работни програми. Относно Многогодишната финансова рамка за следващия програмен период 2021-2027 г. и предложените от ЕК законодателни документи, бе показано какво разпределение на европейския бюджет е заложено и евентуално какво финансиране може да се очаква за България. Интерес предизвика представянето на успешни проекти, подпомогнати от Европейските структурни и инвестиционни фондове в настоящия период, които са включени в бюлетин с добри практики в област Ловеч. В срещите участваха представители на областната и общинските администрации, на регионални и териториални институции, на държавни и общински служби, неправителствени организации, социален и образователен сектор, местни фирми, земеделски стопани, творчески ателиета, граждани. Три от събитията бяха организирани съвместно с Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин.

Като обобщение на напредъка в изпълнението на оперативните програми от настоящия период, към 4 декември 2018 г. в област Ловеч по девет оперативни програми (без Програмата за развитие на селските райони) са сключени 181 договора на обща стойност близо 153 млн. лева. Безвъзмездната финансова помощ е над 118 млн. лева, от които над 100 млн. лева са европейско финансиране и над 18 млн. лева национално съфинансиране. Реално изплатените средства досега са на стойност над 58 млн. лева. По Програмата за развитие на селските райони в областта са сключени общо 139 договора за над 57 млн. лева субсидия. Най-голям брой договори – 94, се изпълняват по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по девет процедури с подбор на бенефициенти на обща стойност над 82 млн. лева, като реално разплатени са близо 28 млн. лева – средства, с които са инвестирани в подобряване на производствения капацитет, внедряване на иновации, развитие на управлението и повишаване конкурентоспособността на местни предприятия от реалната икономика. Отделно работодатели са кандидатствали и получили безвъзмездна финансова помощ и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., а земеделски стопани и фирми и чрез Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство.

В усилен ход на изпълнение, с вече забележими резултати, са договорите, които се изпълняват от общините по Оперативна програма „Региони в растеж“. В големите общински центрове Ловеч и Троян това са проектите за устойчиво градско развитие или енергийна ефективност в административни и жилищни сгради, в училища, детски градини, професионални гимназии, социална инфраструктура за деинституционализацията на грижите за деца и възрастни. В по-малките общини на Ловешка област стартира изпълнението на договори за обновяване на инфраструктурата в т.нар. селски райони.

Отчитайки изпълнението на програмите, се използват термини като „бенефициенти“, „успешно изпълнение“ и „добри практики“, но зад тези думи и зад цифрите стоят екипи от експерти, положили усилия да извървят пътя от идеята до нейната реализация, хора, които са убедени, че Европейските фондове променят нашия живот и допринасят за растежа на региона. За това са нужни инициативност, експертен капацитет, иновативност и най-вече действие.

Предстои изпълнението на още много проекти, които ОИЦ-Ловеч се надява да популяризира.

Сподели с:


Вашият коментар