Павлин Иванов

По сигнал на Данчо Заверджиев относно задължителният размер на надписа „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ на билборд на Корнелия Маринова от ПП ГЕРБ, Общинската избирателна комисия потвърди истинността и установи извършеното нарушение от страна на текущата кметица на общината. Само преди дни, Петър Цолов от щаба на ПП ГЕРБ Ловеч, подаде подобен сигнал срещу ВМРО и БСП за България. Сега се оказа, че именно хората от щаба на Корнелия Маринова отговарящи за агитационните материали са направили същото нарушение, за което се бяха оплакали на ОИК Ловеч от другите партии.

Ето сигнала на Заверджиев и решението на ОИК Ловеч:

РЕШЕНИЕ
№ 120-МИ
Ловеч, 11.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 90/10.10.2019 г., 15:00 ч., от Данчо Костов Заверджиев

Постъпил е Сигнал с вх. № 90/10.10.2019 г., 15:00 ч., по общия входящ регистър на ОИК Ловеч, подаден от Данчо Костов Заверджиев. Посочва се, че в поземлен имот 43952.40.65, област Ловеч, общ. Ловеч,  публична държавна собственост е поставен агитационен материал /билборд/, представящ кандидата за кмет, регистриран от ПП ГЕРБ за Община Ловеч. На описаният агитационен материал информацията „купуването и продаването на гласове е престъпление“ заема площ много по-малък от законово изискуемите 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал, което представлявало нарушение на изискването на чл. 183, ал. 2, изр. първо от Изборния кодекс – всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. Приложени са и два броя снимки.

Извършена е проверка на мястото, уточнено допълнително устно от подателя, находящо се на околовръстен път Плевен – Ловеч по посока гр. Ловеч след разклон за с. Горан вдясно от пътя. Проверката е извършена от представители на ОИК Ловеч от различни политически партии и коалиции – Илица Петрова, Десислав Гецов и Таня Георгиева. Те представиха доклад, с приложен снимков материал. Извършени са и измервания на агитационния материал и обособеното поле, в което е разположен надписа „Купуването и продаването на гласове е престъпление“. Изготвени са и снимки на агитационния материал. От проверката се установява, че агитационният материал /билборд/, находящ се от дясно на пътя към гр. Ловеч в посока на движение след  разклон за с. Горан, е с размери 100.00 см. широчина на 200.00 см. височина. Същият изобразява кандидата за Кмет на община Ловеч, регистриран от ПП ГЕРБ. В долната част на материала е обособено с по-тъмен цвят поле с надпис „купуването и продаването на гласове е престъпление“. Размерите на обособеното поле са 100.00 см. широчина на 18.3 см. височина. Върху обособеното поле в дясно е поставен номер 43. Описаното е нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК, а именно посочената в агитационния материал информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление следва да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположена в обособено поле.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс и Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс, а именно на поставен агитационен материал, представляващ билборд изобразяващ Корнелия Маринова – кандидат за кмет на община Ловеч, регистрирана от ПП ГЕРБ, разположен на околовръстен път Плевен – Ловеч по посока гр. Ловеч след разклон за с. Горан вдясно от пътя като на описаният агитационен материал информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, заема по-малко от десет на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположена в обособено поле.

УКАЗВА на Кмета на Община Ловеч, че следва да премахне описаният агитационен материал, представляващ билборд изобразяващ Корнелия Маринова – кандидат за кмет на община Ловеч, регистрирана от ПП ГЕРБ, разположен на околовръстен път Плевен – Ловеч по посока гр. Ловеч след разклон за с. Горан вдясно от пътя като на описаният агитационен материал информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, заема по-малко от десет на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположена в обособено поле. При необходимост Кмета на Община Ловеч да премахне агитационния материал със съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 11.10.2019 в 19:27 часа

 

Сподели с:


Вашият коментар