В ОИК Ловеч е постъпила е жалба с вх. № 194/27.10.2019 г. от Димитър Ангелов Горов. Посочва се, че при посещение във Владиня е информиран, че две лица представящи се за служители на НСО са принудили посочено в жалбата лице да напусне площадното пространство, намирашо се в с. Владиня като го заплашвали, че ще го задържат за 24 часа и ще му удължат мярката с още 24 часа. Моли да се изясни какви са лицата, от коя служба са и кой им е възложил такава дейност.

ОИК Ловеч разгледа приложената жалба и приема, че същата следва да бъде изпратена по компетентност на органа имащ право да извърши разследване на случая.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Изпраща по компетентност на Районно управление на МВР Ловеч жалба с вх. № 194/27.10.2019 г., 17.20 ч. от Димитър Ангелов Горов.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 27.10.2019 в 17:56 часа

Сподели с:


Вашият коментар