Прочетено808пъти

Печалба сочи тазгодишната информация за резултатите от дейността на „Общински пазари“ – Ловеч“ ЕООД, изнесена от Валентин Василев , изпълнителен директор на дружество. Реализираната счетоводна печалба през отчетния период 2018 г. е девет хиляди лева, като предходните години е имало загуба. Предложението е тази печалба да бъде използвана за покриване на загубите от 2017 г.

Приходите от наем на търговски обекти през 2018 г. е 78 184 лв., това са от 21 обекта и 12 терени. Приходите от наеми на пазари е 51 169 лв. – 36% от общия обем.

Информацията бе приета със 17 гласа „За“, два гласа „Против“ и четири гласа „Въздържал се“.

Общинските съветници одобриха и Годишния финансов отчет на за 2018 г. на „Еко“ ЕАД, внесен от изпълнителния директор Валентин Пенчев. Общинската фирма регистрира загуба в размер 78 000 лв. . Съветниците одобриха доклада с 22 гласа „За“, един глас „Против“ и два гласа „Въздържал се“.

Сподели с:


Вашият коментар