Ръководството на Община Ловеч излезе на 14 октомври 2019 г. с обръщение до всички партии, коалиции и инициативни комитети, както и до кандидатите за общински съветници и кметове в изборите, насрочени за 27 октомври 2019 година. В текста се казва:

Уважаеми представители и кандидати,  с началото на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети започнаха да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. Припомням Ви, че агитационните материали се поставят на определени със заповед на кмета на Община Ловеч места, а на сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имота; в предизборната кампания не се използват агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите; не се поставят агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

Със Заповед № З-1401/17.09.2019 г. са определени местата на територията на Община Ловеч за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания. Заповедта е публикувана на интернет страницата на Община Ловеч.

Приканвам всички, поставили агитационни материали в нарушение на разпоредбите на ИК и на заповедта на кмета на общината, да ги премахнат в най-кратки срокове.

Документът е подписан от Венцислав Христов, ЗА Кмет на Община Ловеч, съгласно заповед № З-1453/24.09.2019 г.

 

Сподели с:


Вашият коментар