Областният управител Ваня Събчева върна решение на Общинския съвет в Ловеч, с което определя цената за предоставяне под наем на имоти с начин на трайно ползване полски пътища – общинска собственост, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите и напоителни канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели за стопанската 2019/2020 година.

В случая Общинският съвет е приел решение, без да е сезиран с искане от Директора на областната дирекция „Земеделие“ – Ловеч, в което се посочва и размерът на средното годишно рентно плащане за съответното землище, както изисква законът. Не е спазено нормативно регламентираното изискване за предоставянето на имотите – полски пътища да става по цена в размер на средното рентно плащане за землището на съответното населено място, а това обуславя материална незаконосъобразност на приетото решение, се казва в мотивите на Областен управител.

Пълният текст на заповедта може да се види в секция „Заповеди и решения“ в сайта на Областна администрация Ловеч.

Сподели с:


Вашият коментар