През октомври равнището на регистрираната безработица се увеличава и достига 9.3%, като бележи ръст с 0.5 процентни пункта спрямо септември, съобщават от ДРСЗ – Ловеч. В сравнение с октомври 2018 г. равнището на безработица се запазва непроменено. Традиционно входящият поток от безработни в бюрата по труда се увеличава, а търсенето на труд в реалната икономика намалява. За ползване на посредническите услуги в бюрата по труда се регистрират приключилите работа в летните сезонни дейности.

Регистрираните безработни в края на месеца са 5 171. Техният брой нараства спрямо предходния месец с 5.1% (251 лица).

Безработицата през октомври в общините:

Троян – 5.0%,

Ловеч – 5.5%,

Априлци – 5.8%,

Тетевен – 13.8%,

Летница– 15.7%,

Луковит – 18.1% ,

Ябланица –23.8%,

Угърчин – 28.0%.

В общините Троян и Ловеч равнището на безработицата е по-ниско от това за страната, което е 5.6%.

Дейността на бюрата по труда продължава да обхваща и все повече заети, учащи и пенсионери, сред които работодателите също разчитат да намерят своите кадри. През месеца като търсещи работа са регистрирани 14 лица от тези групи, а от началото на година те са 158.

459 лица през октомври са постъпили на работа, с което общият брой на устроените през десетте месеца на 2019 достига 4 578. Значителен е делът на започналите работа в реалната икономика през месеца – 434 лица /94.6% от общо постъпилите/ и 4 070 от началото на годината /88.9%/.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 355, като 80.8% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (65.2%), държавно управление (10.1%),  търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (6.2%), образование (5.4%),   административните и спомагателните дейности (3.4%) и др.

Сподели с:


Вашият коментар