Председателят на Общински съвет – Ловеч, Петър Цолов, на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиква третото заседание на ОбС Ловеч на 19 декември, четвъртък, от 10,00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Това бе обявено в края на заседанието на 12 декември.

Проекто-дневният ред включва предложение за приемане на план-сметка за разходи за 2020 година, определяне на размера на такса битови отпадъци, наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци в Община Ловеч, актуализация на капиталовите разходи, информация за дейността на общинските фирми „Еко“ и „Общински пазари“ и други.

Председателският съвет се събра веднага след днешната сесия. На 16 декември, понеделник, пък ще бъдат заседанията на всичките новоизбрани шест постоянни комисии.

Сподели с:


Вашият коментар