logooprr2804131Второ културно събитие по проект „Ловеч – корени от миналото – мостове към бъдещето

На 1 юни продължават спектаклите от Второто културно събитие по проекта „Ловеч – корени от миналото – мостове към бъдещето“. Програмата е изцяло дневна и е посветена на Деня на детето, в проявите ще се включат близо 100 деца от детските и учебните заведения в община Ловеч.

Празникът ще се проведе в Градската градина. Пространството пред Ловчанското читалище и беседката ще бъдат украсени в балони и гирлянди, там ще е експонирана и най-дългата рисунка (50 м.), сътворена от възпитаниците на ЦДГ „Мария Сиркова“.

Забавлението за малчуганите започва в 10 ч. с дефиле на еко костюми и демонстрация на изработването им от сдружение „Екомисия 21 век“. След това таланта си ще покажат децата  от детските градини „Мария Сиркова“, „ Първи юни“, „Зора“ и ОДЗ „Слънце“ и от училищата „Христо Никифоров“, „Проф. Димитър Димов“ и „Тодор Кирков“.

proekt2804131Празникът ще завърши с кукленото шоу „На мегдана“ за зрители от 5 до 105 години в изпълнение на актьорите от кукления театър към Ловчанското читалище. Режисьор е Александър Ткачов. Участва и Общинският фолклорен ансамбъл „Ловеч“ с танца „Лазарки“.

Второто културно събитие по проекта продължава с иновативни аудиовизуални спектакли на плаващата сцена в река Осъм на 5 юни и ще продължи до 8 юни. Първата част на Второто културно събитие се проведе от 22 до 24 май, а Първото културно събитие – през декември миналата година.

Проектът ”Ловеч – корени от миналото – мостове към бъдещето” е спечелен от община Ловеч по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 491 433,60 лв. По него е предвидено  провеждането на две културни събития в рамките на две години чрез пресъздаване по нов и модерен начин на традиционни за региона обичаи и ритуали.

Организирането и промотирането на иновативното културно събитие се изпълнява от ДЗЗД „Обединение Ловеч – 2012-2013”.

 Този документ е създаден в рамките на проект”Ловеч-корени от миналото-мостове към бъдещето”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма”Регионално развитие” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161PO001/1.1-10/2010 „ Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ловеч и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. BG161PO001/1.1-10/2010/014

 

Сподели с:


Вашият коментар