Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите  и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме:

На територията на Община Ловеч /съгласно приложен списък / се извършва имагоцидна обработка в обекти за обществено предназначение, собственост на общината – паркове, зелени площи, места за отдих, градинки в детски и учебни заведения, болници. Третирането е  с препарат / биоцид-Тализма УЛ. Разходна норма 160 мл. / 5л. вода, 5 л. работен разтвор на 100 кв.м. Карантинен срок 24 часа.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Циперметрин 2г/100 г (20 г/л), CAS № 52315 – 07 – 8, ES ) 257 – 842 – 9; Пиперонил бутоксид 5,7г/100г (57 г/л), CAS № 51 – 03 – 6, ES № 200 – 076 – 7.

Разрешение за предоставяне на пазара: 1948-2/14.10.2016 г.

Препаратът е закупен от Ариста Лайф Сайънс България ЕООД.

Обработките ще се извършат както следва:

– 25.07.2019 г. – кметства и кметски наместничества на територията на Община Ловеч съгласно приложен списък – от 20,30 часа до 04,00 часа.

При лоши атмосферни условия – дъжд, силен вятър и др. Д.Д.Д. -1 ООД си запазва правото да бъде променен графика на обработките.

Списък на кметства и кметски наместничества:

     1

с. Абланица

2

с. Дъбрава

3

с. Казачево

4

с. Лешница

5

с. Малиново

6

с. Прелом

7

с. Скобелево

8

с. Соколово

9

с. Стефаново

10

с. Хлевене

11

с. Изворче

12

с. Българене

13

с. Сливек

Сподели с:


Вашият коментар