Общинските съветници в Ловеч решиха да изменят т.2 от предложението за именуване на Драматичен театър – Ловеч, с името „Стефан Данаилов“, като вместо текста „задължава кмета да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението“ да се запише „да изпрати предложението до Министерството на културата“.

Това стана на заседанието на 30 януари 2020 г. с 15 гласа „За“, два гласа „Против“ и четири гласа „Въздържал се“. Основният мотив за това решение е, че театърът в Ловеч е държавен и негов принципал е именно МК и неговият министър Боил Банов.

Предложенето бе внесено от петима съветници от БСП.

Сподели с:


Вашият коментар